Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2020
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
191 191 Nguyễn Thị Luận 29/04/1985 001185011772 B2 B2K125  
192 192 Nguyễn Văn Lương 30/11/1996 135872184 B2 B2K125  
193 193 Dương Thị Luyến 14/11/1977 038177000009 B11 B11K47 SH lại LT + H + Đ
194 194 Nguyễn Hải Ly 23/12/1999 001199009988 B2 B2K125  
195 195 Lê Thị Mai 23/01/1985 038185013168 B2 B2K120 SH lại H + Đ
196 196 Hoàng Thế Mạnh 13/04/2000 001200023859 B2 B2K125  
197 197 Lê Văn Mạnh 18/09/1985 001085001989 B2 B2K125  
198 198 Phùng Văn Mạnh 13/02/2001 001201024547 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
199 199 Đinh Thị Mến 23/06/1984 001184023694 B2 B2K125  
200 200 Nguyễn Đình Minh 30/11/1991 001091020415 B2 B2K125  
201 201 Nguyễn Duy Minh 05/01/1988 001088009449 B11 B11K57 SH lại LT + H + Đ
202 202 Tống Trần Nhật Minh 18/11/1988 027088000018 B2 B2K124 SH lại H + Đ
203 203 Bùi Văn Nam 08/01/1994 017283735 B2 B2K125  
204 204 Đặng Văn Nam 08/01/1989 121921194 B2 B2K125  
205 205 Đỗ Văn Nam 11/03/1986 001086015250 B2 B2K125  
206 206 Lê Minh Nam 28/08/1987 036087007801 B2 B2K125  
207 207 Lê Ngọc Nam 27/06/1999 038099008483 B2 B2K125  
208 208 Nguyễn Phương Nam 26/03/1989 068089000035 B2 B2K125  
209 209 Nguyễn Văn Nam 23/09/1985 013532344 B2 B2K125  
210 210 Vũ Hoài Nam 18/06/1987 012758009 B11 B11K57 SH lại H + Đ
211 211 Nguyễn Thị Năm 16/03/1984 040184001151 B11 B11K62  
212 212 Hoàng Thị Thu Nga 17/08/1988 033188001551 B2 B2K125  
213 213 Phạm Phương Nga 15/10/1990 001190000096 B2 B2K125  
214 214 Chử Trọng Nghĩa 10/01/1998 013544307 B11 B11K58  
215 215 Phùng Bá Nghĩa 06/03/1996 079096012341 B2 B2K100 SH lại LT + H + Đ
216 216 Trần Văn Nghĩa 28/11/1989 038089001567 B2 B2K125  
217 217 Đinh Thị Mai Ngọc 06/12/1992 186881063 B11 B11K62  
218 218 Nguyễn Hữu Thị Ngọc 30/04/1993 017219712 B2 B2K121  
219 219 Lê Thảo Nguyên 27/08/1989 186663520 B2 B2K125  
220 220 Nguyễn Thị Lê Nguyên 16/02/1985 001185022447 B2 B2K125  
221 221 Nguyễn Văn Nhật 02/11/2000 036200009269 B2 B2K123 SH lại H + Đ
222 222 Nguyễn Thị Nhung 19/10/1989 112287001 B11 B11K62  
223 223 Nguyễn Thị Nhung 20/07/1987 112213381 B2 B2K119 SH lại H + Đ
224 224 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 22/10/1982 111603822 B11 B11K55 SH lại H + Đ
225 225 Phạm Thị Ánh Tuyết Oanh 13/07/1989 063247194 B2 B2K125  
226 226 Triệu Thị Tố Oanh 20/09/1990 036190003872 B2 B2K125  
227 227 Phạm Xuân Phan 13/12/1995 034095006571 B2 B2K124 SH lại H + Đ
228 228 Phạm Văn Phòng 12/05/1986 031086006376 B2 B2K125  
229 229 Đoàn Thanh Phúc 01/01/1983 183257425 B2 B2K125  
230 230 Nguyễn Thị Mai Phương 23/03/1996 013277448 B11 B11K58 SH lại H + Đ
231 231 Nguyễn Thị Phương 06/02/1992 001192016378 B2 B2K125  
232 232 Trần Thị Lan Phương 12/12/1992 152053520 B11 B11K62  
233 233 Trịnh Hữu Phương 25/03/1975 038075008150 B2 B2K119 SH lại H + Đ
234 234 Vũ Hồng Phương 06/06/1991 112539159 B2 B2K125  
235 235 Hoàng Thị Phượng 09/09/1987 001187023937 B11 B11K62  
236 236 Ngọ Thị Phượng 10/08/1991 024191000017 B2 B2K125  
237 237 Đỗ Văn Quân 10/09/1988 037088003589 B2 B2K125  
238 238 Đồng Anh Quân 14/01/1999 142873818 B2 B2K125  
239 239 Đặng Thìn Quang 26/08/1987 013682407 B2 B2K125  
240 240 Vũ Thiện Quang 06/08/1997 145755081 B2 B2K125  
241 241 Đinh Diệu Quế 23/02/1990 015190000199 B2 B2K125  
242 242 Lê Trọng Quý 01/05/1994 163189213 B2 B2K125  
243 243 Lê Thạch Quyên 11/12/1989 024189000271 B2 B2K125  
244 244 Đặng Tôn Quyền 06/06/1991 001091003854 B2 B2K125  
245 245 Lê Hữu Quyết 18/10/2000 001200025922 B2 B2K125  
246 246 Vũ Duy Quyết 10/09/1993 034093002358 B2 B2K125  
247 247 Đoàn Thị Quỳnh 21/05/1998 050994703 B2 B2K125  
248 248 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 14/10/2001 001301026300 B11 B11K62  
249 249 Phạm Thị Quỳnh 14/10/1990 142626513 B11 B11K62  
250 250 Nguyễn Thị Sang 05/06/1975 001175011342 B2 B2K125  
251 251 Chu Hữu Son 01/04/1985 001085000482 B2 B2K122  
252 252 Đỗ Thành Sơn 03/04/1984 033084000008 B2 B2K125  
253 253 Lý Hùng Sơn 17/03/1974 001074001646 B2 B2K123 SH lại H + Đ
254 254 Nguyễn Hoàng Sơn 15/08/1993 001093013874 B2 B2K123 SH lại H + Đ
255 255 Nguyễn Hoàng Sơn 19/01/1990 012878596 B2 B2K125  
256 256 Nguyễn Thái Sơn 28/12/1998 022098000475 B2 B2K125  
257 257 Nguyễn Huy Sức 19/09/1988 033088000996 B2 B2K125  
258 258 Lưu Đức Sỹ 24/08/1999 027099000058 B2 B2K125  
259 259 Hà Thị Tam 11/07/1987 112169982 B11 B11K62  
260 260 Trần Thị Tám 01/03/1971 001171021050 B2 B2K116 SH lại H + Đ
261 261 Trần Thanh Tâm 13/06/1993 017203891 B11 B11K62  
262 262 Đào Xuân Tân 15/01/1983 111801317 B2 B2K125  
263 263 Tạ Quang Thái 15/10/2001 030201000126 B2 B2K125  
264 264 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/09/1985 001185015770 B11 B11K59 SH lại H + Đ
265 265 Đào Đại Thắng 01/05/1973 034073003675 B11 B11K62  
266 266 Lưu Văn Thắng 02/03/1999 001099020791 B2 B2K125  
267 267 Nguyễn Đình Thắng 01/09/1972 113006414 B2 B2K125  
268 268 Nguyễn Hữu Thắng 05/09/1999 152268121 B2 B2K125  
269 269 Quách Văn Thắng 28/02/1987 033087003887 B2 B2K125  
270 270 Nguyễn Văn Thanh 22/09/1988 026088002106 B2 B2K122 SH lại H + Đ
271 271 Phạm Viết Thanh 08/02/1999 034099004877 B2 B2K125  
272 272 Nguyễn Phương Thao 07/09/1990 001190009988 B2 B2K125  
273 273 Nguyễn Phương Thảo 19/03/1988 010188000232 B11 B11K58  
274 274 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/10/1980 001180015769 B2 B2K125  
275 275 Phạm Thị Hương Thảo 03/08/1987 020187000406 B11 B11K58 SH lại H + Đ
276 276 Tạ Xuân Thảo 28/08/1968 026068000587 B2 B2K125  
277 277 Trần Thị Thảo 18/10/1991 036191000068 B11 B11K62  
278 278 Phùng Thị Thêm 18/08/1987 027187000805 B11 B11K62  
279 279 Dương Thị Kim Thi 19/03/1980 001180016998 B11 B11K62  
280 280 Trần Văn Thi 24/07/1989 001089024601 B2 B2K125  
281 281 Đinh Trọng Thịnh 14/10/1983 001083032974 B2 B2K125  
282 282 Khổng Văn Thịnh 28/10/1994 001094010677 B2 B2K125  
283 283 Nguyễn Vũ Thịnh 15/12/1967 013583481 B11 B1.1K33 SH lại H + Đ
284 284 Nguyễn Thị Thơ 21/01/1989 034189000873 B2 B2K125  
285 285 Hà Thị Thoa 12/10/1978 112229375 B2 B2K125  
286 286 Kiều Thị Thơm 26/09/1982 017330345 B2 B2K125  
287 287 Hoàng Thị Hà Thu 10/04/1988 026188000057 B2 B2K125  
288 288 Vũ Thị Thư 02/01/1986 030186009815 B11 B11K52 SH lại H + Đ
289 289 Trịnh Văn Thực 03/07/1988 038088004150 B2 B2K125  
290 290 Phạm Văn Thường 08/11/1984 034084002330 B2 B2K125  
291 291 Nguyễn Thị Thuyên 12/01/1977 030177000256 B2 B2K122 SH lại H + Đ
292 292 Vi Thủy Tiên 11/11/1996 132321908 B11 B11K57 SH lại LT + H + Đ
293 293 Nguyễn Văn Tiến 27/08/1989 173148400 B2 B2K125  
294 294 Nguyễn Thị Tiếp 16/05/1989 112366647 B2 B2K125  
295 295 Lã Thị Tính 01/01/1973 073027579 B2 B2K125  
296 296 Đỗ Xuân Tỉnh 08/06/1984 001084025456 B2 B2K125  
297 297 Lê Văn Toán 28/10/1990 145392700 B2 B2K125  
298 298 Nguyễn Văn Toàn 23/07/1998 037098002493 B2 B2K125  
299 299 Triệu Văn Toàn 10/02/1986 095059115 B2 B2K125  
300 300 Lê Thu Trà 18/11/1987 001187005492 B11 B11K62  
301 301 Phan Ngọc Trâm 29/10/1995 187320152 B2 B2K125  
302 302 Kiều Thị Thùy Trang 24/06/1996 132244445 B2 B2K125  
303 303 Lưu Thị Huyền Trang 17/03/1988 112271939 B2 B2K125  
304 304 Nguyễn Mai Trang 26/06/2001 001301003827 B11 B11K55 SH lại H + Đ
305 305 Nguyễn Thị Trang 16/04/1991 026191001161 B2 B2K125  
306 306 Nguyễn Thu Trang 13/08/2000 001300013282 B2 B2K125  
307 307 Nguyễn Thủy Trang 27/12/1991 017003710 B2 B2K118  
308 308 Phạm Thị Thu Trang 05/08/1993 163242009 B11 B11K62  
309 309 Phạm Thùy Trang 23/07/1983 013622670 B2 B2K125  
310 310 Tôn Nữ Thùy Trang 09/10/1985 001185002106 B11 B11K62  
311 311 Vũ Huyền Trang 23/02/1991 145512102 B2 B2K125  
312 312 Lê Đình Triết 23/11/1994 030094001149 B2 B2K123 SH lại H + Đ
313 313 Đào Đức Trình 21/03/1986 025086000017 B2 B2K122 SH lại H + Đ
314 314 Trần Văn Trọng 04/11/1987 186422764 B2 B2K125  
315 315 Hồ Đức Trung 07/02/1991 031629018 B2 B2K125  
316 316 Lê Bá Trung 21/07/1998 001098021122 B11 B11K62  
317 317 Nguyễn Viết Trung 25/01/1979 011847368 B2 B2K112  
318 318 Trần Văn Trường 02/08/2000 122343494 B2 B2K123 SH lại H + Đ
319 319 Vương Chí Trường 23/10/1982 001082017912 B2 B2K125  
320 320 Nguyễn Anh Tú 02/04/1988 131262188 B2 B2K122 SH lại H + Đ
321 321 Nguyễn Hữu Tú 01/08/1991 036091005595 B2 B2K125  
322 322 Trần Quốc Tuân 10/01/1986 131271180 B2 B2K125  
323 323 Kiều Anh Tuấn 12/03/1994 132242455 B2 B2K125  
324 324 Lại Văn Tuấn 14/10/1989 037089005332 B2 B2K125  
325 325 Nguyễn Ngọc Tuấn 17/11/2000 036200002546 B2 B2K119 SH lại H + Đ
326 326 Nguyễn Tri Tuấn 18/08/1999 001099011534 B2 B2K125  
327 327 Trần Anh Tuấn 12/01/1998 132377447 B2 B2K125  
328 328 Trần Văn Tuấn 02/06/1986 135868698 B2 B2K125  
329 329 Vũ Văn Tuấn 11/01/1981 013448943 B2 B2K125  
330 330 Nguyễn Văn Túc 12/01/1990 151791893 B2 B2K115 SH lại LT + H + Đ
331 331 Lê Thanh Tuệ 01/11/1976 040076000591 C CK42 SH lại H + Đ
332 332 Hồ Văn Tùng 26/07/1992 017241449 B2 B2K125  
333 333 Nguyễn Hoàng Tùng 21/08/1996 017403809 B2 B2K125  
334 334 Nguyễn Sơn Tùng 14/11/1995 001095008528 B2 B2K125  
335 335 Phạm Thanh Tùng 31/03/1998 001098007836 B2 B2K122 SH lại H + Đ
336 336 Phạm Trường Tùng 25/03/1992 197302508 B2 B2K125  
337 337 Phan Thanh Tùng 11/08/1995 001095000849 B2 B2K125  
338 338 Nguyễn Thị Tuyên 08/12/1985 013577278 B2 B2K125  
339 339 Nguyễn Văn Tuyên 13/01/1999 152257728 B2 B2K125  
340 340 Hoàng Thị Tuyết 25/07/1979 001179014956 B11 B11K55 SH lại LT + H + Đ
341 341 Phạm Thị Ánh Tuyết 26/08/1987 211931223 B2 B2K125  
342 342 Trương Thị Tố Uyên 03/10/1992 001192017200 B2 B2K125  
343 343 Bùi Thị Hồng Vân 09/06/1983 025183001503 B2 B2K125  
344 344 Trần Thị Thanh Vân 09/04/1979 035179002159 B11 B11K53 SH lại H + Đ
345 345 Vũ Hồng Vân 07/09/1992 001192012167 B2 B2K125  
346 346 Lưu Văn Vĩnh 11/04/1989 013597165 B2 B2K125  
347 347 Nguyễn Tuấn Vũ 26/06/1990 001090010522 B2 B2K125  
348 348 Nguyễn Văn Vũ 24/05/1999 038099002813 B2 B2K125  
349 349 Nguyễn Văn Vũ 12/10/1986 001086016618 B2 B2K125  
350 350 Phan Văn Vũ 09/08/1990 132064204 B11 B11K29  
351 351 Vũ Đan Hoài Vũ 15/08/1991 030091007121 B2 B2K125  
352 352 Nguyễn Duy Vững 06/07/1988 001088030204 B2 B2K125  
353 353 Nguyễn Thị Xuân 20/01/1989 025189001215 B2 B2K125  
354 354 Mẫn Thị Yến 16/06/1989 125395511 B2 B2K111 SH lại H + Đ
355 355 Vũ Thị Hải Yến 25/05/1974 001174023236 B11 B11K62  
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ