Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020
Lưu ý:
- Học viên tập trung lúc 6h45;
- Mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn.
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
161 161 Bùi Ngọc Kiến 19/12/1979 001079023262 B2 B2K109 SH lại H + Đ
162 162 Nguyễn Thị Lan 02/09/1986 001186012406 B2 B2K126 SH lại H + Đ
163 163 Nguyễn Thị Lan 11/09/1985 036185011241 B2 B2K126 SH lại H + Đ
164 164 Nhâm Thị Lan 14/03/1978 038178010511 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
165 165 Phùng Thị Lan 01/04/1978 001178023269 B2 B2K126 SH lại H + Đ
166 166 Vũ Thị Mai Lan 09/04/1988 030188001999 B11 B11K62 SH lại H + Đ
167 167 Nguyễn Thị Liên 19/07/1987 031985235 B11 B11K56 SH lại H + Đ
168 168 Bùi Thị Mai Linh 07/11/1994 017306454 B11 B11K64 SH lại H + Đ
169 169 Đào Văn Linh 09/08/1999 145871182 B2 B2K114 SH lại H + Đ
170 170 Đoàn Thị Thùy Linh 21/06/1992 001192006768 B11 B11K66  
171 171 Kim Khánh Linh 10/10/1993 017244787 B11 B11K61 SH lại LT + H + Đ
172 172 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/09/1997 001197003393 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
173 173 Tô Thùy Linh 11/12/1993 034193001723 B11 B11K66  
174 174 Trần Thị Mỹ Linh 08/07/2000 026300000254 B11 B11K66  
175 175 Vương Thị Diệu Linh 18/04/1985 013633999 B2 B2K125 SH lại H + Đ
176 176 Nguyễn Thị Loan 19/07/1992 031192001709 B2 B2K122 SH lại H + Đ
177 177 Lê Văn Lợi 01/01/1993 151937925 B2 B2K120 SH lại LT + H + Đ
178 178 Bùi Đức Long 10/02/1975 031075002866 B2 B2K121 SH lại H + Đ
179 179 Nguyễn Đức Long 10/10/1986 001086009567 B11 B11K64  
180 180 Nguyễn Đức Long 20/04/2000 001200010463 B2 B2K120 SH lại LT + H + Đ
181 181 Nguyễn Hải Long 21/07/1993 031722120 B2 B2K122 SH lại LT + H + Đ
182 182 Nguyễn Ngọc Long 18/10/1998 001098012147 B2 B2K125 SH lại H + Đ
183 183 Hoàng Thị Lụa 10/09/1993 164487542 B11 B11K63  
184 184 Nguyễn Thị Luận 29/04/1985 001185011772 B2 B2K125 SH lại H + Đ
185 185 Dương Thị Luyến 14/11/1977 038177000009 B11 B11K47 SH lại H + Đ
186 186 Nguyễn Thị Luyến 26/12/1985 001185024567 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
187 187 Hoàng Thị Hương Ly 20/08/1993 082197641 B2 B2K104 SH lại LT + H + Đ
188 188 Vũ Thị Lý 02/07/1989 038189008748 B2 B2K121  
189 189 Đỗ Thị Mai 27/04/1987 001187031075 B2 B2K125 SH lại H + Đ
190 190 Hà Duy Mạnh 16/09/1993 132095556 B2 B2K122  
191 191 Phùng Văn Mạnh 13/02/2001 001201024547 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
192 192 Nguyễn Đức Minh 07/10/2001 001201020571 B11 B11K63  
193 193 Bùi Thị My 07/01/1980 034180004058 B11 B11K63 SH lại H + Đ
194 194 Nguyễn Thị Trà My 24/08/1995 142743998 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
195 195 Mai Lê Na 05/01/1988 112115706 B11 B11K20 SH lại LT + H + Đ
196 196 Chử Hoài Nam 20/09/1976 001076021737 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
197 197 Lê Văn Nam 01/07/1989 001089012963 B2 B2K126 SH lại H + Đ
198 198 Lê Văn Nam 23/02/1986 034086010728 B2 B2K125  
199 199 Nguyễn Phương Nam 26/03/1989 068089000035 B2 B2K125 SH lại H + Đ
200 200 Đình Thị Nga 23/06/1990 112486861 B2 B2K103 SH lại LT + H + Đ
201 201 Nguyễn Thị Nga 25/12/1974 013652335 B11 B11K66  
202 202 Nguyễn Thị Nga 04/12/1988 027188000989 B11 B11K63 SH lại H + Đ
203 203 Lê Kim Ngân 21/05/1989 001189015325 B11 B11K66  
204 204 Nguyễn Thị Ngân 01/05/1990 173051159 B2 B2K126 SH lại H + Đ
205 205 Trịnh Thị Ngần 25/01/1980 113089772 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
206 206 Lê Thị Ngọc 29/09/1993 013192379 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
207 207 Nguyễn Hữu Thị Ngọc 30/04/1993 017219712 B2 B2K121 SH lại LT + H + Đ
208 208 Nguyễn Minh Ngọc 15/01/1999 013607486 B2 B2K99 SH lại H + Đ
209 209 Nguyễn Văn Ngọc 20/04/1987 001087014560 B2 B2K126 SH lại H + Đ
210 210 Phạm Thị Minh Ngọc 04/11/1976 012401022 B2 B2K123 SH lại H + Đ
211 211 Phạm Văn Ngọc 13/07/1988 013560543 C CK43 SH lại H + Đ
212 212 Vũ Minh Ngọc 22/10/1984 001084034578 B11 B11K63 SH lại H + Đ
213 213 Ngô Thị Hạnh Nguyên 03/12/1996 017113997 B11 B11K63 SH lại H + Đ
214 214 Nguyễn Thị Nguyệt 28/05/1986 001186031208 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
215 215 Bùi Thị Thanh Nhàn 14/01/1976 031176008071 B11 B11K64 SH lại H + Đ
216 216 Nguyễn Thanh Nhạn 05/11/1986 111972894 B2 B2K103 SH lại LT + H + Đ
217 217 Nguyễn Văn Nhất 10/05/1977 001077005936 B2 B2K126 SH lại H + Đ
218 218 Trần Kim Nhật 01/07/1996 132278786 B2 B2K123 SH lại H + Đ
219 219 Hoàng Thị Nhung 24/05/1985 027185000995 B2 B2K124 SH lại H + Đ
220 220 Nguyễn Thị Nhung 28/08/1989 082412589 B11 B11K63 SH lại LT + H + Đ
221 221 Nguyễn Trang Nhung 20/12/1995 168441932 B11 B11K66  
222 222 Phan Thị Nhung 22/01/1990 033190004006 B11 B11K66  
223 223 Vương Thị Hồng Nhung 14/01/1988 073160412 B2 B2K109 SH lại H + Đ
224 224 Nguyễn Tấn Phong 10/06/1987 112171844 B2 B2K126 SH lại H + Đ
225 225 Đoàn Dương Phúc 25/12/1997 001097006197 B2 B2K126  
226 226 Đặng Hà Minh Phương 21/03/2002 036302000004 B11 B11K61  
227 227 Nguyễn Mai Phương 22/09/1999 017511587 B11 B11K63 SH lại LT + H + Đ
228 228 Hoàng Thị Phượng 08/02/1982 012305366 B2 B2K126 SH lại H + Đ
229 229 Nguyễn Thị Phượng 02/09/1984 013368028 B2 B2K124 SH lại H + Đ
230 230 Nguyễn Quốc Quân 19/05/1980 013586636 B2 B2K126 SH lại H + Đ
231 231 Trần Hồng Quân 24/07/1999 175001461 B2 B2K126 SH lại H + Đ
232 232 Vũ Ngọc Quang 24/09/1996 013631294 B2 B2K126 SH lại H + Đ
233 233 Bùi Minh Quý 29/08/1990 030090006825 B2 B2K126  
234 234 Đỗ Ngọc Lệ Quyên 10/01/1985 026185003892 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
235 235 Nguyễn Quốc Quyền 25/12/1993 001093012062 B2 B2K121 SH lại LT + H + Đ
236 236 Bùi Thị Hồng Quỳnh 20/04/1985 151479580 B11 B11K44 SH lại H + Đ
237 237 Đỗ Thúy Quỳnh 10/07/1984 012464123 B2 B2K109  
238 238 Lê Dạ Quỳnh 05/06/1989 038189010411 B11 B11K52 SH lại H + Đ
239 239 Quách Thị Quỳnh 14/12/1992 017111606 B11 B11K60 SH lại LT + H + Đ
240 240 Nguyễn Viết Sinh 21/12/1956 001056007414 B2 B2K121 SH lại H + Đ
241 241 Đặng Linh Sơn 10/05/1983 090872997 C CK43 SH lại LT + H + Đ
242 242 Đoàn Trường Sơn 09/07/1976 001076006329 B2 B2K118 SH lại LT + H + Đ
243 243 Nguyễn Thái Sơn 28/12/1998 022098000475 B2 B2K125 SH lại H + Đ
244 244 Trần Tuấn Sơn 12/07/1982 015082000002 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
245 245 Trần Thị Tám 01/03/1971 001171021050 B2 B2K116 SH lại H + Đ
246 246 Nguyễn Văn Tâm 17/02/1990 013427916 B2 B2K126 SH lại H + Đ
247 247 Nguyễn Thanh Tân 28/01/1998 035198002321 B11 B11K66  
248 248 Nguyễn Thanh Tân 24/12/1993 001093007357 B2 B2K124 SH lại H + Đ
249 249 Bùi Thị Thái 18/01/1991 008191000094 B11 B11K64  
250 250 Đặng Ngọc Thái 10/07/1993 010093000003 B11 B11K65  
251 251 Đỗ Ngọc Thái 19/01/1992 001092018383 B2 B2K121 SH lại H + Đ
252 252 Tạ Quang Thái 15/10/2001 030201000126 B2 B2K125 SH lại H + Đ
253 253 Phạm Thị Hồng Thắm 10/11/1990 112474794 B11 B11K64  
254 254 Phạm Thị Thắm 01/04/1983 183306777 B2 B2K114 SH lại H + Đ
255 255 Nguyễn Đình Thắng 01/09/1972 113006414 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
256 256 Nguyễn Hữu Thắng 05/09/1999 152268121 B2 B2K125 SH lại H + Đ
257 257 Đặng Thị Thanh 19/03/1982 111608028 B2 B2K86 SH lại H + Đ
258 258 Nguyễn Châu Thanh 18/12/1992 001192017285 B11 B11K64  
259 259 Nguyễn Giang Thanh 20/05/1989 172647264 C CK40 SH lại H + Đ
260 260 Bạch Ngọc Thành 21/03/1994 017165662 B2 B2K104 SH lại H + Đ
261 261 Trần Văn Thao 22/09/1990 151754112 B2 B2K125  
262 262 Doãn Phương Thảo 28/09/2001 001301037361 B11 B11K63  
263 263 Lê Thị Phương Thảo 06/08/1982 042182000591 B2 B2K124 SH lại H + Đ
264 264 Trần Thị Thêm 27/10/1968 034168000032 B2 B2K108 SH lại H + Đ
265 265 Nguyễn Văn Thính 22/11/1970 001070013895 B2 B2K126 SH lại H + Đ
266 266 Lê Quốc Thơ 01/02/1992 174032752 B2 B2K126 SH lại H + Đ
267 267 Nguyễn Hữu Thọ 13/08/1980 036080000788 B2 B2K113 SH lại H + Đ
268 268 Nguyễn Thị Hải Thương 12/06/1983 040183000271 B11 B11K66  
269 269 Nguyễn Thị Thương 04/07/1993 145480329 B2 B2K124 SH lại H + Đ
270 270 Đoàn Phương Thúy 07/03/1986 001186030751 B11 B11K64  
271 271 Nguyễn Ngọc Thúy 15/08/1991 17031355 B11 B11K66  
272 272 Nguyễn Thị Thúy 22/03/1977 001177019182 B11 B11K63 SH lại H + Đ
273 273 Nguyễn Thị Thúy 16/06/1981 050426864 B2 B2K116 SH lại H + Đ
274 274 Trần Thị Thanh Thúy 06/12/1981 001181018748 B11 B11K61 SH lại H + Đ
275 275 Bùi Thị Thanh Thủy 20/11/1985 034185002831 B2 B2K125  
276 276 Lê Bích Thủy 30/04/1987 022187006525 B11 B11K66  
277 277 Lê Thị Bích Thủy 28/11/1973 011764466 B11 B11K66  
278 278 Trương Bích Thủy 19/05/1978 113118297 B11 B11K66  
279 279 Lê Văn Tiệp 28/05/1996 034096005730 B2 B2K122 SH lại LT + H + Đ
280 280 Lã Thị Tính 01/01/1973 073027579 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
281 281 Nguyễn Thanh Toàn 30/05/1986 001086009541 B2 B2K124 SH lại LT + H + Đ
282 282 Nguyễn Văn Toàn 23/07/1998 037098002493 B2 B2K125 SH lại H + Đ
283 283 Tô Ngọc Trâm 20/08/1991 001191025597 B11 B11K66  
284 284 Bùi Thị Thu Trang 31/01/2001 132368594 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
285 285 Đỗ Thu Trang 07/04/1994 135476143 B11 B11K66  
286 286 Hoàng Thị Huyền Trang 21/11/1998 073474393 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
287 287 Kiều Thị Thùy Trang 24/06/1996 132244445 B2 B2K125 SH lại H + Đ
288 288 Lại Thị Thu Trang 19/01/1984 034184001203 B11 B11K66  
289 289 Lê Thị Huyền Trang 16/03/1994 038194001541 B11 B11K64  
290 290 Lưu Thị Huyền Trang 17/03/1988 112271939 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
291 291 Nguyễn Minh Trang 10/02/2002 001302020654 B11 B11K66  
292 292 Nguyễn Thị Trang 29/12/1984 001184016876 B11 B11K66  
293 293 Phạm Huyền Trang 02/09/1986 017404362 B2 B2K126 SH lại H + Đ
294 294 Đặng Đình Triều 24/10/1983 111673022 C CK42 SH lại LT + H + Đ
295 295 Nguyễn Thanh Trọng 05/04/1991 261164811 B2 B2K120 SH lại H + Đ
296 296 Trần Văn Trọng 11/09/1985 172750575 B2 B2K99 SH lại LT + H + Đ
297 297 Nguyễn Viết Trung 25/01/1979 011847368 B2 B2K112 SH lại H + Đ
298 298 Vũ Thị Trường 25/02/1977 001177000738 B2 B2K119 SH lại H + Đ
299 299 Vũ Văn Trưởng 19/09/1989 036089007241 B2 B2K126  
300 300 Phạm Thị Hồng Tú 10/11/1983 014183000184 B2 B2K120 SH lại LT + H + Đ
301 301 Đoàn Anh Tuấn 20/08/1981 113104053 B2 B2K97 SH lại LT + H + Đ
302 302 Nguyễn Trung Tuấn 12/09/1975 001075003846 B2   SH lại LT + H + Đ
303 303 Phạm Anh Tuấn 20/04/1972 036072007671 B2   SH lại LT + H + Đ
304 304 Phạm Trường Tùng 25/03/1992 197302508 B2 B2K125 SH lại H + Đ
305 305 Nguyễn Văn Tươi 19/08/1980 001080018271 B2 B2K99 SH lại LT + H + Đ
306 306 Nguyễn Phú Tưởng 13/12/1999 001099027974 B2 B2K125 SH lại H + Đ
307 307 Nguyễn Thị Tuyên 08/12/1985 013577278 B2 B2K125 SH lại H + Đ
308 308 Phạm Văn Tuyên 02/03/1994 030094002421 B2 B2K126  
309 309 Lê Thị Tuyển 09/07/1982 038182005508 B2 B2K122 SH lại H + Đ
310 310 Vũ Thị Khánh Tuyển 07/10/1982 001182028768 B11 B11K56 SH lại LT + H + Đ
311 311 Đỗ Thị Tuyết 16/01/1986 013216509 B11 B11K63 SH lại H + Đ
312 312 An Thị Thanh Vân 02/10/1984 013464461 B2 B2K89 SH lại H + Đ
313 313 Nguyễn Thị Hải Vân 26/08/1993 033193000622 B11 B11K64  
314 314 Nguyễn Thanh Vĩ 02/10/1984 013211805 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
315 315 Chu Quốc Việt 15/02/1996 001096000035 B2 B2K126 SH lại H + Đ
316 316 Hà Huy Việt 22/09/1991 186854381 B2 B2K126 SH lại H + Đ
317 317 Khuất Đình Vinh 26/07/1988 001088028166 B2 B2K122 SH lại H + Đ
318 318 Lê Thị Hồng Vinh 25/09/1983 013602669 B11 B11K63 SH lại H + Đ
319 319 Phan Thế Vinh 05/04/1978 320986230 B2 B2K119 SH lại LT + H + Đ
320 320 Nghiêm Bá Vững 10/03/1987 033087002799 C CK43  
321 321 Nguyễn Hải Yến 25/10/1988 050549875 B2 B2K106 SH lại H + Đ
322 322 Nguyễn Thị Lan Yến 28/01/1982 042182000004 B2 B2K124 SH lại H + Đ
323 323 Nguyễn Thị Ngọc Yến 28/10/1989 001189009132 B11 B11K64  
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ