Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HỌC VIỆN QUỐC TẾ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2021
(Anh/chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com)
YÊU CẦU THÍ SINH TẢI ỨNG DỤNG NCOVI ĐỂ KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐẾN DỰ SÁT HẠCH
CHỈ NHỮNG THÍ SINH CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH MỚI ĐƯỢC VÀO TT SÁT HẠCH
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG GHI CHÚ
1 1 TRẦN THỊ ANH 14/09/1997 184268241 B11  
2 2 NGUYỄN THANH BÌNH 25/04/1977 001077004059 B11  
3 3 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM 12/04/1984 064184000014 B11  
4 4 TRANG BÍCH DIỆP 14/08/1994 001194008768 B11  
5 5 ĐẶNG MINH ĐỨC 09/12/1984 035084005051 B11  
6 6 LÊ HỒNG DUY 08/01/2001 001201001099 B11  
7 7 NGUYỄN THỊ HÀ 17/10/1990 017190000376 B11  
8 8 LÊ THỊ THÚY HÀ 03/05/1983 111746818 B11  
9 9 BÙI THÚY HIỀN 01/05/1994 001194002487 B11  
10 10 ĐOÀN THU HIỀN 19/06/1989 012623330 B11  
11 11 TRIỆU THỊ HIỆP 23/05/1988 060831534 B11  
12 12 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA 26/10/1971 033171000483 B11  
13 13 LƯU THỊ KIM HOA 29/08/1963 001163010623 B11  
14 14 PHẠM THỊ HÒA 16/08/1978 070564098 B11  
15 15 HOÀNG BÍCH HUỆ 25/02/1972 033172003131 B11  
16 16 NGUYỄN TRẦN HÙNG 28/11/2002 001202035208 B11  
17 17 NGUYỄN VIỆT HÙNG 01/10/1994 113555102 B11  
18 18 BÀNH THỊ LÊ HƯƠNG 18/11/1987 031479135 B11  
19 19 ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG 16/08/1976 001176002573 B11  
20 20 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 12/08/1975 012809388 B11  
21 21 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/02/1983 036183000860 B11  
22 22 LÊ THỊ HUYỀN 20/10/1994 038194009982 B11  
23 23 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 18/11/1990 017190000045 B11  
24 24 TRẦN THỊ THU HUYỀN 18/05/1988 033188000430 B11  
25 25 VĂN THỊ HUYỀN 29/02/1984 001184013349 B11  
26 26 ĐẶNG THỊ LÀI 11/08/1987 013433521 B11  
27 27 NGUYỄN ĐẮC THÙY LINH 28/10/2001 001301009861 B11  
28 28 XUÂN THÙY HƯƠNG LY 28/11/1995 013203285 B11  
29 29 LÊ THỊ KIM MỸ 06/12/1981 013686306 B11  
30 30 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 15/08/1995 001195016773 B11  
31 31 PHẠM THỊ HUỆ NINH 22/07/1987 022187000701 B11  
32 32 HOÀNG NAM PHƯƠNG 11/04/2001 038301000490 B11  
33 33 LÊ THỊ PHƯƠNG 27/07/1989 031189000729 B11  
34 34 HỨA VĂN QUANG 05/11/1978 070516845 B11  
35 35 ĐỖ THỊ THANH TÂM 02/11/1989 033189000433 B11  
36 36 VŨ NGỌC TÂN 16/02/1989 030089001088 B11  
37 37 VŨ THỊ NGỌC THÚY 17/08/1986 008186000490 B11  
38 38 MAI THỊ BÍCH THÙY 15/11/1976 011816644 B11  
39 39 NGUYỄN THỊ TRANG 26/06/1996 184265851 B11  
40 40 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 21/12/2000 001200013125 B11  
41 41 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 12/12/1989 040189001955 B11  
42 42 TRẦN CAO HẢI YẾN 09/06/1990 145454441 B11  
43 43 LÊ TRẦN NAM ANH 04/06/1998 001098001259 B2  
44 44 NGUYỄN NGỌC ANH 08/12/1987 001187012642 B2  
45 45 LÊ PHÚC BÌNH 22/02/1994 001094001149 B2  
46 46 VŨ VĂN CHÍNH 25/02/1990 030090004863 B2  
47 47 NGUYỄN CÔNG CƯƠNG 30/04/1995 001095013060 B2  
48 48 ĐỒNG MINH CƯỜNG 28/03/1983 135071883 B2  
49 49 LÊ CÔNG CƯỜNG 10/10/1983 038083005622 B2  
50 50 ĐẶNG QUỐC ĐẠT 03/05/1998 001098007155 B2  
51 51 PHẠM THỊ DIỆU 31/08/2002 034302000098 B2  
52 52 NGUYỄN BÁ ĐỐI 24/10/1980 111665263 B2  
53 53 NGUYỄN VĂN DU 08/03/1987 162760390 B2  
54 54 BÀNH VĂN ĐỨC 17/09/1966 030066003335 B2  
55 55 HÀ VĨNH ĐỨC 11/03/1994 070958231 B2  
56 56 NGUYỄN ANH ĐỨC 05/10/1999 061060385 B2  
57 57 NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG 09/12/1974 037074000069 B2  
58 58 LÊ TIẾN DŨNG 15/02/2000 022200000607 B2  
59 59 NGUYỄN VĂN DŨNG 06/08/1992 035092001963 B2  
60 60 PHẠM VĂN DŨNG 10/07/1989 001089024279 B2  
61 61 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 04/09/1997 001197016071 B2  
62 62 PHẠM VĂN GIÁ 23/01/1976 035076001972 B2  
63 63 CAO THỊ CHÂU GIANG 28/12/1979 131377425 B2  
64 64 LƯƠNG HÀ NAM GIANG 04/08/1998 001198022566 B2  
65 65 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 07/08/1999 122313743 B2  
66 66 ĐINH THỊ THU HÀ 13/10/1982 001182008710 B2  
67 67 PHẠM THỊ THU HÀ 04/03/1997 063480312 B2  
68 68 NGUYỄN THU HÀ 12/08/1996 001196004452 B2  
69 69 PHẠM XUÂN HANH 13/12/1977 037077000080 B2  
70 70 LÊ VĂN HẠ 12/10/1985 038085020385 B2  
71 71 LÊ THU HẰNG 29/05/1990 001190029554 B2  
72 72 TRẦN THẢO HIỀN 14/05/1999 001199001516 B2  
73 73 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/10/1967 113483242 B2  
74 74 NGUYỄN THỊ HIỆP 19/05/1977 001177022238 B2  
75 75 BÙI ĐÌNH HIẾU 05/04/1995 034095004032 B2  
76 76 ĐOÀN THỊ HOÀI 25/05/1992 145569907 B2  
77 77 DƯ XUÂN HOẠT 18/05/1986 186657631 B2  
78 78 NGUYỄN HUY HỌC 30/08/1989 125284320 B2  
79 79 LÊ THỊ MINH HUỆ 11/02/1986 012339481 B2  
80 80 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 26/12/1973 250658435 B2  
81 81 HÀ VIỆT HÙNG 18/01/1980 001080002884 B2  
82 82 LÊ QUANG HƯNG 10/11/1983 111833277 B2  
83 83 TRẦN MẠNH HƯNG 26/11/2001 036201001687 B2  
84 84 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 01/02/1992 122042555 B2  
85 85 LỤC THỊ THU HƯỜNG 06/01/1981 013296802 B2  
86 86 ĐỖ PHẠM ĐỨC HUY 24/02/1999 036099011954 B2  
87 87 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 31/07/1975 001175005530 B2  
88 88 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 22/12/2000 125880458 B2  
89 89 NGUYỄN TRỌNG KHÔI 19/03/1986 013211873 B2  
90 90 VŨ VĂN KHƯƠNG 07/08/2001 001201007757 B2  
91 91 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30/12/1991 001091034964 B2  
92 92 ĐỖ THỊ LAN 25/09/1983 013371327 B2  
93 93 NGUYỄN TRANG LINH 04/11/1996 174818791 B2  
94 94 CAO VĂN LONG 29/10/1985 036085007965 B2  
95 95 ĐỖ VĂN LONG 05/02/1989 036089010819 B2