Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH SÁT HẠCH DỰ KIẾN NGÀY 26/07/2020
(Đây chưa phải là danh sách số báo danh chính thức)
STT Họ và tên Ngày sinh Khoá
178 Nguyễn Giang Nam 22-11-94 CK43
179 Nguyễn Văn Nam 11-06-95 B11K57
180 Bùi Nguyệt Nga 02-01-97 B11K59
181 Bùi Thị Thanh Nga 31-08-80 B11K61
182 Phạm Thị TUyết Nga 07-08-70 B11K50
183 Dư Thị Hồng Ngân 06-11-85 B2K116
184 Bùi Nguyễn Minh Ngọc 21-09-99 B2K124
185 Lê Thị Hồng Ngọc 17-11-94 B11K61
186 Phạm Thị Minh Ngọc 04-11-76 B2K123
187 Phạm Văn Ngọc 13-07-88 CK43
188 Trần Thị Ngọc 30-01-91 B2K124
189 Trần Văn Ngọc 26-03-96 B2K123
190 Vũ Viết Ngọc 04-09-81 B2K122
191 Nguyễn Thị Nhâm 15-02-82 B2K124
192 Nguyễn Hữu Nhân 22-08-94 B2K122
193 Lại Thị Nhất 14-06-87 B2K124
194 Nguyễn Đức Nhật 06-02-91 B2K109
195 Nguyễn Lưu Thảo Nhi 20-04-99 B11K61
196 Lưu Thị Nhị 22-03-75 B11K61
197 Hoàng Thị Nhung 24-05-85 B2K124
198 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14-10-93 B2K124
199 Nguyễn Thị Nhung 20-07-87 B2K119
200 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01-06-89 B11K61
201 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 23-09-90 B2K122
202 Nguyễn Tuyết Nhung 03-03-95 B2K124
203 Phạm Hồng Nhung 19-03-95 B11K61
204 Lê Thị Kim Oanh 20-12-70 B2K119
205 Ngô Thị Oanh 04-01-90 B2K116
206 Nguyễn Thị Hồng Oanh 26-01-79 B11K56
207 Đoàn Ngọc Phan 23-03-91 B2K123
208 Đỗ Thị Ngọc Phương 19-03-95 B11K57
209 Hà Phương 03-03-87 B11K61
210 Lưu Thị Bích Phương 27-08-93 B2K123
211 Mai Thị Thu Phương 24-10-80 B11K61
212 Nguyễn Thị Phương 23-02-85 B11K61
213 Lê Thị Phượng 10-01-94 B2K112
214 Nguyễn Thị Phượng 02-09-84 B2K124
215 Hoàng Anh Quân 24-08-92 B2K124
216 Hoàng Đức Quân 18-03-91 B2K124
217 Hoàng Văn Quân 16-08-91 B2K124
218 Nguyễn Anh Quân 22-11-86 B2K123
219 Vũ Xuân Quân 18-08-84 B2K123
220 Đỗ Mạnh Quang 04-01-95 B2K122
221 Lê Thanh Quang 24-08-71 PH B2
222 Nguyễn đỗ Quang 16-08-98 B2K124
223 Nguyễn Minh Quang 29-12-01 B2K124
224 Mai Thanh Quý 26-03-89 B2K112
225 Nguyễn Ngọc Quý 25-12-97 B2K94
226 Trần Thị Quý 03-12-89 B2K122
227 Trịnh Trọng Quý 30-10-93 B11K59
228 Tạ Quang Quyền 02-10-90 B11K61
229 Hoàng Văn Quyết 14-07-93 CK42
230 Lã Duy Quyết 07-06-89 B11K36
231 Nguyễn Đăng Quyết 22-01-86 B2K124
232 Nguyễn Văn Quyết 29-04-88 B2K124
233 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 03-09-96 B2K121
234 Nguyễn Quang Sâm 16-01-87 B2K120
235 Nguyễn Văn Sáng 08-04-91 CK43
236 Đặng Linh Sơn 10-05-83 CK43
237 Hà Đình Sơn 08-08-84 B2K122
238 Hoàng Văn Sơn 08-01-74 B2K121
239 Nguyễn Ngọc Sơn 21-11-90 B2K124
240 Trần Ngọc Sơn 10-02-96 B2K123
241 Nguyễn Thị Sương 20-09-84 B2K122
242 Nguyễn Văn Sỹ 25-03-80 B2K124
243 Trần Thanh Tài 18-08-95 B2K124
244 Vũ Trọng Tài 14-04-91 B2K124
245 Lê Đăng Tâm 25-08-94 B2K121
246 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17-05-95 B11K61
247 Đỗ Ngọc Thái 19-01-92 B2K121
248 Lê Đình Thái 03-04-68 B2K123
249 Bùi Chiến Thắng 16-03-92 B2K122
250 Ngô Văn Thắng 25-04-01 B2K124
251 Vương Văn Thắng 04-02-82 B2K124
252 Đặng Thị Thanh 19-03-82 B2K86
253 Đỗ Thị Thanh 17-03-82 B2K123
254 Hà Văn Thanh 03-09-85 B2K124
255 Hoàng Văn Thanh 29-01-90 B2K121
256 Nguyễn Ninh Thanh 12-03-91 B2K101
257 Nguyễn Thị Thanh 14-11-86 B11K60
258 Trần Hoài Thanh 12-03-88 B2K111
259 Xuân Thị Thanh 17-09-84 B2K106
260 Lê Thị Thành 20-06-79 B11K61
261 Nguyễn Văn Thành 29-11-82 B2K121
262 Trương Đình Thành 09-04-91 CK43
263 Vũ Xuân Thành 20-02-87 B2K120
264 Đinh Xuân Thao 07-10-91 B2K121
265 Bùi Phương Thảo 16-10-86 B2K122
266 Lê Thị Phương Thảo 06-08-82 B2K124
267 Trần Thị Thêm 27-10-68 B2K108
268 đỗ Văn Thiểm 10-12-81 B2K123
269 Nguyễn Thị Thơ 12-05-94 B2K121
270 Nguyễn Hữu Thọ 13-08-80 B2K113
271 Nông Mai Thoa 10-12-84 B11K61
272 Bùi Thị Thơm 02-06-88 B11K61
273 Phan Minh Thông 12-08-91 B2K123
274 Đỗ Thị Thu 08-06-85 B11K50
275 Lê Thị Thu 23-08-83 B2K104
276 Phạm Thị Thanh Thư 01-04-93 B2K124
277 Vũ Thị Thu 21-09-85 B11K57
278 Hoàng Đức Thuận 01-11-87 B11K59
279 Nguyễn Thị Thuận 24-02-86 B11K61
280 Nguyễn Thị Thương 04-07-93 B2K124
281 Vũ Thị Thương 16-08-82 B11K53
282 Lê Văn Thường 01-02-88 B2K115
283 Nguyễn Mạnh Thường 07-09-90 B2K105
284 Nguyễn Thị Quỳnh Thúy 23-04-86 B11K17
285 Trần Thị Thanh Thúy 06-12-81 B11K61
286 Lương Thị Thùy 03-02-85 B2K95
287 Nguyễn Thị Thùy 05-10-85 B2K124
288 Phạm Thị Thùy 19-05-94 B2K122
289 Bùi Thị Thanh Thủy 16-10-90 B11K61
290 Giáp Thị Thủy 20-09-84 B11K60
291 Lê Trung Tiến 29-07-91 B2K124
292 Hà Văn Tiếp 27-02-77 B2K123
293 Trương Công Tiệp 08-06-89 B2K121
294 Võ Thị Thúy Tình 10-04-84 B2K123
295 Nguyễn Thanh Toàn 30-05-86 B2K124
296 Vàng Văn Toàn 17-10-97 B2K121
297 Nguyễn Thị Thủy Trà 27-01-84 B11K60
298 Cao Thu Trang 14-11-91 B11K61
299 Đặng Huyền Trang 08-10-88 B2K124
300 Lê Thị Thu Trang 06-11-81 B11K54
301 Nguyễn Minh Trang 14-07-96 B2K98
302 Nguyễn Quỳnh Trang 18-08-94 B2K124
303 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02-03-00 B11K59
304 Nguyễn Thị Xuân Trang 09-04-95 B11K60
305 Nguyễn Thu Trang 20-04-90 B2K124
306 Phạm Hương Trang 04-06-89 B11K61
307 Trương Thu Trang 16-12-84 B11K52
308 Đặng Đình Triều 24-10-83 CK42
309 Nguyễn Duy Trinh 05-01-86 B2K124
310 Nguyễn Thành Trung 11-01-96 B2K124
311 Trần Nam Trung 19-08-75 B2K122
312 Nguyễn Thế Trường 10-10-74 B2K124
313 Nguyễn Xuân Trường 31-10-92 B2K124
314 Đặng Thìn Tú 10-03-90 CK43
315 Hoàng Ngọc Tú 05-09-98 B2K124
316 Mai Thị Ngọc Tú 20-10-84 B2K122
317 Nguyễn Tuấn Tú 15-05-88 B2K96
318 Đặng Anh Tuấn 12-11-87 B2K124
319 Lê Văn Tuấn 18-06-94 B2K118
320 Phạm Quốc Tuấn 04-09-85 B11K57
321 Hồ Sỹ Tuệ 17-08-99 B2K124
322 Nguyễn Cảnh Tùng 10-03-95 B2K124
323 Nguyễn Đình Khánh Tùng 26-10-93 B2K124
324 Nguyễn Hữu Tùng 15-09-89 B2K124
325 Phan Thanh Tùng 04-05-90 B2K121
326 Vũ Thanh Tùng 07-02-89 B2K124
327 Nguyễn Trọng Tuyên 15-10-01 B2K124
328 Đoàn Kim Tuyến 02-09-78 B11K56
329 Mai Thị Tuyến 17-12-87 B11K61
330 Nguyễn Thị Tuyến 15-10-84 B11K12
331 Lê Thị Tuyển 09-07-82 B2K122
332 Nguyễn Thị Tuyết 12-02-76 B11K56
333 An Thị Thanh Vân 02-10-84 B2K89
334 Đỗ Cẩm Vân 25-11-87 B11K60
335 Phạm Thị Vi 01-08-86 B2K124
336 Đặng Văn Việt 22-03-95 CK43
337 Ngô Huy Việt 21-11-00 B11K61
338 Nguyễn Thị Vinh 06-03-76 B2K123
339 Trần Thị Vinh 24-02-87 B2K124
340 Bùi Văn Vũ 29-06-91 B2K124
341 Nguyễn Đăng Vững 07-05-96 B2K123
342 Đoàn Thị Xuân 12-02-90 B11K61
343 Lê Thị Xuân 11-07-82 B2K121
344 Nguyễn Vũ Thanh Xuân 05-11-84 B2K121
345 Trần Thị Xuân 16-09-87 B2K119
346 Đặng Thị Bảo Yến 06-07-86 B11K57
347 Ngô Hải Yến 28-03-97 B11K59
348 Nguyễn Thị Hải Yến 15-05-85 B11K61
349 Nguyễn Thị Lan Yến 28-01-82 B2K124