Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH SÁT HẠCH DỰ KIẾN NGÀY 26/07/2020
(Đây chưa phải là danh sách số báo danh chính thức)
STT Họ và tên Ngày sinh Khoá
1 Bùi Minh Anh 20-09-85 B2K124
2 Bùi Thị Ngọc Anh 08-10-82 B11K61
3 Bùi Văn Trung Anh 19-11-93 B2K122
4 Đỗ Quốc Anh 24-03-86 B2K122
5 Lê Đức Anh 17-11-92 B2K122
6 Lưu Đàm Ngọc Anh 22-11-83 B11K61
7 Nguyễn Thế Anh 08-11-94 B2K123
8 Trần Thị Anh 26-12-84 B11K55
9 Trần Thị Vân Anh 21-10-84 B2K124
10 Trương Thị Lan Anh 04-11-81 B11K61
11 Vũ Hải Anh 10-11-95 B11K48
12 Nguyễn Văn Bách 09-01-92 B2K116
13 Nguyễn Văn Bộ 06-08-88 B2K124
14 Đặng Đình Cẩn 21-12-88 B2K112
15 Lương Ngọc Châu 25-02-82 B11K41
16 Nguyễn Văn Châu 29-09-94 B2K121
17 Trần Linh Chi 06-05-01 B11K61
18 Nguyễn Hữu Chiêm 04-08-92 CK43
19 Lê Minh Cường 23-01-77 B2K123
20 Nguyễn Mạnh Cường 28-02-78 B2K123
21 Nguyễn Văn Cường 15-05-91 CK43
22 Nguyễn Văn Dân 01-09-91 B2K123
23 Nguyễn Thị Hải Đăng 23-10-80 B2K106
24 Phạm Tiến Đạt 21-04-90 B2K122
25 Trần Văn Đạt 06-06-83 B2K97
26 Nguyễn Ngọc Diệp 23-03-91 B2K124
27 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 13-11-85 B2K115
28 Đồng Thị Hồng Dịu 01-04-83 B2K123
29 Vũ Thành Đồng 25-08-84 B2K124
30 Vũ Xuân Đồng 23-11-91 B2K121
31 Lê Trung Đức 21-07-92 B2K124
32 Lê Văn Đức 15-02-87 B2K121
33 Nguyễn Anh Đức 19-06-00 B2K124
34 Nguyễn Thị Đức 25-12-80 B11K61
35 Lưu Thị Dung 18-10-79 B11K61
36 Nguyễn Thị Kim Dung 15-07-82 B2K122
37 Phạm Thị Thùy Dung 19-10-84 B11K61
38 Khúc Văn Dũng 04-12-86 B2K121
39 Nguyễn Chí Dũng 26-06-67 B2K104
40 Phan Văn Dũng 02-03-79 B2K122
41 Phan Việt Dũng 08-04-95 B2K122
42 Vương Văn Dũng 30-11-88 CK40
43 Đoàn Tú Dương 25-01-00 B2K122
44 Trần Đức Duy 22-05-95 B2K122
45 Phạm Thị Duyên 13-10-85 B11K61
46 Bùi Hương Giang 27-10-94 B11K59
47 Phạm Hoàng Giang 04-09-91 B2K124
48 Vũ Tuấn Giang 14-12-75 B2K120
49 Bùi Dương Thái Hà 07-02-98 B2K121
50 Bùi Thị Hà 31-12-84 B2K124
51 Hoàng Thị Hà 26-07-70 B11K61
52 Nguyễn Thị Ngọc Hà 14-08-80 B11K61
53 Nguyễn Thị Ngọc Hà 09-10-83 B2K114
54 Nguyễn Thị Thu Hà 03-07-82 B11K56
55 Nguyễn Thu Hà 06-07-87 B2K121
56 Trịnh Thu Hà 19-01-91 B11K61
57 Vũ Hồng Hà 14-03-95 B11K61
58 Vũ Xuân Hà 05-07-83 B2K122
59 Vương Thị Thu Hà 28-08-81 B11K61
60 Phạm Thanh Hải 08-10-94 B2K124
61 Võ Thanh Hải 04-12-84 B2K121
62 Đỗ Thanh Hằng 29-11-78 B11K50
63 Lưu Thị Hằng 06-03-94 B2K123
64 Nguyễn Thị Hằng 14-02-96 B11K59
65 Nguyễn Thị Hằng 25-10-90 B11K60
66 Phạm Thị Thu Hằng 18-01-82 B11K61
67 Lê Hữu Hanh 08-11-96 B2K122
68 Nguyễn Thị Hạnh 29-07-84 B2K120
69 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15-10-81 B11K59
70 Lê Thị Hiền 26-12-86 B2K96
71 Nguyễn Thị Hiền 26-12-77 B11K61
72 Nguyễn Thị Hiền 20-10-83 B2K123
73 Nguyễn Thị Thu Hiền 01-09-88 B11K58
74 Phạm Thị Hiền 05-10-84 B2K124
75 Nguyễn Huy Hiển 02-11-66 B2K124
76 Nguyễn Thị Hiển 14-03-82 B2K122
77 Phạm Văn Hiển 09-07-85 B2K124
78 Trần Văn Hiển 16-10-95 B2K122
79 Vũ Đình Hiệp 28-09-83 B11K54
80 Hoàng Minh Hiếu 15-12-92 B2K123
81 Nguyễn Thế Trung Hiếu 21-02-01 B2K122
82 Nguyễn Văn Hiếu 24-08-01 B2K124
83 Nguyễn Thị Thanh Hoa 07-11-90 B11K48
84 Trần Thị Thanh Hoa 10-10-87 B2K122
85 Bùi Duy Hòa 13-08-96 B2K117
86 Nguyễn Nhân Hòa 29-10-80 B2K121
87 Nguyễn Thị Hòa 10-04-88 B2K121
88 Bùi Thị Hoài 17-08-75 B11K61
89 Lê Đình Hoàn 22-05-91 B2K123
90 Trần Như Hoàn 14-09-93 B2K110
91 Lê Duy Hoàng 01-10-89 CK43
92 Trần Ngọc Hoàng 28-06-84 B2K122
93 Nguyễn Thị Hồng 05-08-88 B11K57
94 Nguyễn Thị Hồng 01-03-82 B2K120
95 Nguyễn Văn Hồng 23-06-83 PH C
96 Trần Đức Huân 09-07-82 B2K122
97 Trần Văn Huấn 29-07-95 B2K122
98 Đỗ Thị Huế 07-10-96 B2K120
99 Lê Văn Huề 14-03-74 B2K122
100 Lê Thị Huệ 16-09-79 B11K54
101 Ngô Thị Huệ 26-03-88 B2K124
102 Nguyễn Thị Huệ 06-12-80 B2K122
103 Phan Thị Kim Huệ 15-11-90 B11K61
104 Lường Quốc Hùng 23-01-91 B2K106
105 Nguyễn Văn Hùng 20-11-86 B2K124
106 Phan Huy Hùng 09-02-93 B2K124
107 Trịnh Xuân Hùng 16-02-83 B2K87
108 Đào Duy Hưng 17-05-83 CK43
109 Hoàng Quốc Hưng 02-10-90 B2K122
110 Nguyễn Anh Hưng 06-10-92 B2K117
111 Nguyễn Đỗ Hưng 30-03-81 PH B2
112 Nguyễn Xuân Hưng 29-12-84 B11K56
113 Nguyễn Xuân Hưng 20-11-91 B2K118
114 Đỗ Thu Hương 17-04-93 B2K124
115 Hà Lan Hương 25-09-93 B11K61
116 Ngô Thị Quế Hương 20-03-73 B11K60
117 Trần Thị Dịu Hương 11-08-87 B11K57
118 Trần Thị Hương 22-12-83 B2K121
119 Tào Văn Hướng 08-06-83 B2K122
120 Nguyễn Vân Hường 22-04-85 B2K121
121 Phạm Thị Thu Hường 01-12-75 B11K55
122 Hứa Văn Huy 24-02-94 B2K117
123 Nguyễn Trọng Huy 21-03-98 B2K122
124 Nguyễn Văn Huy 18-08-80 B2K123
125 Trần Quang Hưng 15-10-00 B2K124
126 Vũ Hữu Huy 30-11-96 B2K111
127 Lê Thị Diệu Huyền 01-04-92 B2K124
128 Lê Thị Thu Huyền 05-03-92 B2K121
129 Nguyễn Thị Huyền 21-08-93 B2K120
130 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03-06-90 B11K56
131 Nguyễn Thị Thu Huyền 13-12-80 B11K61
132 Nguyễn Thị Thu Huyền 25-09-90 B2K119
133 Vũ Thị Khánh Tuyển 07-10-82 B11K56
134 Lê Văn Khang 24-09-93 B2K108
135 Đào Duy Khánh 02-09-88 CK43
136 Đậu Sỹ Khánh 02-08-96 B2K124
137 Hà Duy Khánh 20-12-93 B2K122
138 Nguyễn Trung Kiên 12-07-92 B2K119
139 Phạm Trung Kiên 01-02-92 B2K122
140 Bùi Ngọc Kiến 19-12-79 B2K109
141 Nguyễn Văn Kiệt 02-05-92 B2K122
142 Phạm Đức Lam 07-05-00 B2K124
143 Vũ Việt Lâm 28-10-85 B2K121
144 Nguyễn Thị Lan 01-04-83 B11K29
145 Phạm Hương Lan 29-07-90 B2K113
146 Trần Thị Lãnh 02-08-81 B2K85
147 Tống Duy Lập 10-10-88 B2K124
148 Phạm Văn Liên 18-03-82 CK42
149 Đặng Thùy Linh 30-08-84 B2K105
150 Đỗ Hải Linh 03-07-90 B2K124
151 Đỗ Trọng Linh 28-09-89 B2K124
152 Lê Ngọc Linh 05-05-94 CK40
153 Mai Thị Mỹ Linh 07-02-93 B11K57
154 Ngô Xuân Linh 13-05-87 B2K113
155 Nguyễn Diệu Linh 19-12-86 B11K61
156 Nguyễn Mỹ Linh 30-01-97 B11K50
157 Nguyễn Viết Khánh Linh 08-07-95 B2K100-B11
158 Trịnh Thị THùy Linh 27-09-87 B11K59
159 Hoàng Thị Loan 25-06-94 B11K60
160 Nguyễn Thị Ngọc Loan 17-09-83 B11K61
161 Lê Đức Lợi 10-12-89 B2K124
162 Nguyễn Mạnh Long 14-11-84 B2K118
163 Nguyễn Tiến Long 19-11-85 B2K122
164 Nguyễn Thành Luân 16-04-87 B2K124
165 Hà Quang Luật 17-11-92 CK43
166 Nguyễn Thị Luyện 17-08-81 B11K61
167 Hoàng Thị Hương Ly 20-08-93 B2K104
168 Nguyễn Thị Ngọc Mai 07-03-89 B11K58
169 Phạm Thị Mai 28-12-93 B11K50
170 Nguyễn Đức Mạnh 28-08-92 CK43
171 Nguyễn Hữu Mạnh 05-10-88 B2K121
172 Vũ Thị Mây 15-10-90 B11K47
173 Chu Hữu Minh 06-01-92 B2K124
174 Hoàng Đức Minh 15-10-97 CK43
175 Nguyễn Anh Minh 04-04-97 B2K121
176 Triệu Văn Minh 16-03-80 B2K116
177 Trịnh Tiến Minh 27-06-94 B2K75