Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.com
NHỮNG LƯU Ý KHI THAM GIA ÔN LUYỆN, SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE NGỌC HÀĐể đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, đề nghị cán bộ/giáo viên/học viên của Trường Trung cấp Ngọc Hà thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19.