Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2019
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HẠNG GHI CHÚ
301 301 ĐẶNG ĐÌNH QUYẾT 21/07/1987 B2  
302 302 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 01/05/1990 B2  
303 303 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 28/11/2000 B2  
304 304 NGUYỄN THỊ SINH 12/03/1989 B2  
305 305 BÙI PHÚ SƠN 12/12/1991 B2  
306 306 HOÀNG TIẾN SƠN 11/06/1998 B2  
307 307 TRỊNH CÔNG SƠN 19/08/1997 B2  
308 308 LÊ ĐÌNH THẮNG 14/11/1981 B2  
309 309 LÊ VĂN THẮNG 10/10/1980 B2  
310 310 DƯƠNG THỊ THANH 21/10/1998 B2  
311 311 LÂM THÁI THÀNH 05/08/1995 B2  
312 312 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG THẢO 16/05/1998 B2  
313 313 NGUYỄN THỊ THƠ 01/01/1990 B2  
314 314 NGUYỄN ĐỨC THỌ 22/09/1983 B2  
315 315 NGUYỄN MINH THỐNG 10/09/1991 B2  
316 316 NGUYỄN MẠNH THƯỜNG 15/01/1969 B2  
317 317 NGUYỄN THỊ THÙY 04/05/1986 B2  
318 318 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 05/08/1991 B2  
319 319 PHẠM VĂN TÍNH 13/11/1988 B2  
320 320 BÙI THỊ QUỲNH TRANG 01/10/1991 B2  
321 321 KIỀU THỊ MỸ TRANG 13/02/1981 B2  
322 322 NGUYỄN QUANG TRUNG 15/01/1992 B2  
323 323 PHẠM THÀNH TRUNG 09/08/1991 B2  
324 324 TRẦN QUANG TRUNG 28/09/1993 B2  
325 325 ĐỖ MINH TUẤN 17/06/1998 B2  
326 326 HÀ QUỐC TUẤN 23/01/1990 B2  
327 327 VŨ THANH TUẤN 01/05/1993 B2  
328 328 HÀ HOÀNG TÙNG 02/07/1976 B2  
329 329 HOÀNG NGỌC TƯỜNG 09/10/1993 B2  
330 330 NGUYỄN ĐĂNG TƯỜNG 11/08/1975 B2  
331 331 DƯƠNG NGỌC VƯƠNG 20/07/1984 B2  
332 332 NGUYỄN THANH CHÂU 16/06/1978 B2  
333 333 NGUYỄN TRẦN CƯỜNG 19/04/1979 B2  
334 334 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 16/10/1995 B2  
335 335 NGUYỄN KIM ĐÀO 03/05/1992 B2  
336 336 ĐỖ DOÃN ĐẠT 23/10/1961 B2  
337 337 LÊ TIẾN ĐẠT 29/04/2000 B2  
338 338 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 17/10/1984 B2  
339 339 NGÔ THÙY DƯƠNG 20/01/1990 B2  
340 340 TRẦN VIỆT HÀ 26/10/1987 B2  
341 341 NGUYỄN THỊ MINH HẠ 07/10/1986 B2  
342 342 ĐẶNG THANH HẢI 22/03/1983 B2  
343 343 TRỊNH QUỐC HƯNG 04/06/1993 B2  
344 344 NGÔ TÙNG LÂM 10/05/1993 B2  
345 345 VŨ NGỌC MAI 01/11/1988 B2  
346 346 TRẦN THỊ MƠ 26/07/1977 B2  
347 347 HOÀNG THỊ MỸ 02/02/1978 B2  
348 348 LÊ VĂN NAM 05/08/1993 B2  
349 349 NGUYỄN THỊ NGÂN 15/08/1969 B2  
350 350 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 25/09/1994 B2  
351 351 LÊ THỊ THU OANH 07/11/1989 B2  
352 352 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 05/10/1980 B2  
353 353 THIỀU QUANG QUÂN 04/06/1991 B2  
354 354 NGUYỄN MINH SANG 18/01/1987 B2  
355 355 NGUYỄN VĂN TÀI 25/04/1975 B2  
356 356 PHAN THỊ THANH 23/09/1980 B2  
357 357 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 28/11/1974 B2  
358 358 ĐỖ VĂN TỨ 04/07/1994 B2  
359 359 LÊ XUÂN TUYẾN 01/06/1998 B2  
360 360 ĐÀO NGỌC TUYỀN 17/10/1993 B2  
361 361 TRẦN NGỌC CHÂU 25/10/1992 B2  
362 362 HÀ VĂN CHUNG 13/01/1986 B2  
363 363 NGUYỄN HỮU ĐẠI 08/01/1987 B2  
364 364 NGUYỄN BÁ ĐẠT 21/07/1990 B2  
365 365 ĐÀO VĂN HẢI 11/07/1954 B2  
366 366 ĐẬU HUY HÙNG 23/01/1992 B2  
367 367 ĐỖ HƯNG 17/07/1974 B2  
368 368 DƯƠNG NGỌC KHÁNH 24/06/1996 B2  
369 369 TẠ ĐÌNH KHIÊM 21/12/1980 B2  
370 370 PHÙNG XUÂN KHỞI 13/12/1981 B2  
371 371 NGUYỄN TRẦN NHẬT LỆ 16/09/1997 B2  
372 372 NGUYỄN ĐỨC MINH 03/02/1986 B2  
373 373 VŨ THỊ NGA 26/08/1973 B2  
374 374 NGUYỄN THẾ PHI 01/02/1982 B2  
375 375 ĐINH VĂN SÍT 01/01/1978 B2  
376 376 TRỊNH VIẾT SƠN 01/10/1985 B2  
377 377 ĐẶNG THỊ KIM THU 30/06/1988 B2  
378 378 PHẠM VĂN THÁI 03/02/1980 B2  
379 379 LÊ THANH TÙNG 17/12/1991 B2  
380 380 LƯU TUẤN ANH 27/12/1986 B2  
381 381 TÔ PHƯỢNG QUỐC ANH 22/10/1998 B2  
382 382 PHAN VĂN BA 29/05/1989 B2  
383 383 VŨ VĂN BẮC 27/06/1999 B2  
384 384 TRẦN QUỐC BÌNH 04/08/1977 B2  
385 385 VŨ VĂN CHUNG 01/01/1970 B2  
386 386 TẠ TƯƠNG CƯỜNG 02/06/1997 B2  
387 387 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 29/04/1992 B2  
388 388 LÊ MINH HẢI 07/12/1996 B2  
389 389 LÊ THỊ ĐỨC HẠNH 07/01/1976 B2  
390 390 PHẠM TRẦN HOÀNG 06/07/1995 B2  
391 391 HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG 29/12/1986 B2  
392 392 NGUYỄN THU HƯƠNG 31/12/1979 B2  
393 393 NGÔ VĂN KHANG 27/12/1986 B2  
394 394 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 10/06/1984 B2  
395 395 NGUYỄN THỊ LAN 25/07/1985 B2  
396 396 TRẦN VĂN MẠNH 10/04/1986 B2  
397 397 PHÙNG TƯỜNG NAM 05/08/1997 B2  
398 398 HÀ THÚY NGA 08/11/1978 B2  
399 399 VŨ NGUYÊN 04/01/1990 B2  
400 400 TRIỆU XUÂN PHÚ 10/09/1986 B2  
401 401 CHAUDHARY SHASHI 06/05/1975 B2  
402 402 BÙI NGỌC THẮNG 12/10/1989 B2  
403 403 NGUYỄN HÀ THANH 14/01/1990 B2  
404 404 ĐẶNG MINH TIẾN 04/05/1979 B2  
405 405 TRẦN VĂN TOẢN 25/03/1988 B2  
406 406 TRẦN THU TRANG 02/09/1989 B2  
407 407 ĐOÀN DUY TÚ 15/08/1991 B2  
408 408 NGUYỄN THUẬN CÔNG 05/06/1994 B2  
409 409 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 09/08/1983 B2  
410 410 TRẦN VĂN ĐỆ 01/06/1992 B2  
411 411 NGUYỄN VĂN ĐỨC 02/06/1977 B2  
412 412 TRẦN HOÀNG 17/11/1991 B2  
413 413 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 30/06/1985 B2  
414 414 ĐỖ TRUNG KIÊN 19/01/1994 B2  
415 415 NGUYỄN VĂN MẠNH 14/01/1979 B2  
416 416 TRẦN THIÊN MẠNH 10/03/1981 B2  
417 417 TRẦN TUẤN NAM 18/05/1999 B2  
418 418 NGUYỄN ĐÌNH SÁU 21/12/1971 B2  
419 419 ĐỖ THỊ THANH 16/06/1987 B2  
420 420 NGÔ QUỐC TUẤN 16/10/1973 B2  
421 421 NGUYỄN ĐẮC TÙNG 29/10/1989 B2  
422 422 TRẦN THỊ VÂN 26/07/1978 B2  
423 423 BÙI THỊ HÌA 02/09/1981 B2  
424 424 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 23/07/1983 B2  
425 425 HÀ ĐỨC HIẾU 20/07/1994 B2  
426 426 HOÀNG TIẾN HIỂU 30/03/1994 B2  
427 427 NGUYỄN NGỌC HUY 20/04/1992 B2  
428 428 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27/11/1994 B2  
429 429 LÊ THANH QUÂN 29/05/1979 B2  
430 430 HOÀNG TRỌNG THANH 20/05/1981 B2  
431 431 VŨ VIỆT DƯƠNG 01/12/1990 B2  
432 432 ĐÀO THỊ KIM NHỚ 15/03/1994 B2  
433 433 LƯƠNG VIẾT SƠN 16/06/1978 B2  
434 434 NGUYỄN XUÂN TIẾN 16/08/1998 B2  
435 435 NGUYỄN NGỌC MẠNH 10/10/1989 B2  
436 436 TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN 19/09/1988 B2  
437 437 ĐÀO VĂN QUANG 30/04/1980 B2  
438 438 BÙI VĂN THỊNH 03/08/1992 B2  
439 439 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/12/1993 B2  
440 440 PHẠM VĂN DUÂN 08/05/1993 B2  
441 441 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 30/05/1989 B2  
442 442 BÙI HƯƠNG THẢO 11/07/1994 B2  
443 443 LÊ VĂN THIỆU 20/07/1993 B2  
444 444 PHÙNG ANH VŨ 30/06/1995 B2  
445 445 LÊ THU HIỀN TRANG 03/01/1994 B2  
446 446 LÊ CHÍ TRUNG 14/01/1988 B2  
447 447 NGUYỄN ĐỨC MINH 27/09/1989 B2  
448 448 CAO THỊ SEN 15/07/1988 B2  
449 449 NGUYỄN HÙNG SƠN 07/07/1985 B2  
450 450 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 16/07/1994 B2  
451 451 PHAN THANH DƯƠNG 26/07/1991 B2  
452 452 PHẠM HỒNG NGỌC 03/04/1995 B2  
453 453 ĐOÀN THU TRANG 24/03/1978 B2  
454 454 HỒ THỊ HOA 26/05/1991 B2  
455 455 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 02/05/1995 B2  
456 456 NGUYỄN THỊ NAM VÂN 29/04/1987 B2  
457 457 NGUYỄN THỊ ÁNH 01/02/1989 B2  
458 458 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 06/02/1986 B2  
459 459 NGUYỄN VĂN DUYẾN 02/08/1968 B2  
460 460 LÊ THÀNH ĐẠT 29/10/1989 B2  
461 461 NGUYỄN MINH HẬU 24/01/1995 B2  
462 462 NGUYỄN MINH HUẤN 05/06/1991 B2  
463 463 LÊ VĂN KHOA 06/01/1957 B2  
464 464 CHU HỮU LỰC 15/10/1996 B2  
465 465 HOÀNG HÀ MY 09/03/1991 B2  
466 466 ĐỖ VĂN QUANG 12/04/1983 B2  
467 467 THÁI THỊ THANH 21/12/1977 B2  
468 468 LÊ DOÃN THÀNH 29/04/1984 B2  
469 469 NGUYỄN ĐÌNH THƠ 15/05/1979 B2  
470 470 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 28/10/1987 B2  
471 471 MAI QUỐC TUÂN 15/03/1985 B2  
472 472 DƯƠNG HOÀNG TUẤN 21/09/1997 B2  
473 473 HOÀNG VĂN THANH 29/10/1975 B2  
474 474 TỐNG TUẤN ANH 02/01/1996 C  
475 475 HOÀNG VĂN BẮC 20/07/1985 C  
476 476 NGUYỄN CHÍ BẠT 09/10/1980 C  
477 477 NGỌC HẢI ĐĂNG 09/10/1994 C  
478 478 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 01/06/1983 C  
479 479 TRẦN DUY LONG 22/02/1989 C  
480 480 VŨ VĂN SÂM 27/02/1981 C  
481 481 LÊ CÔNG TẦU 20/10/1988 C  
482 482 VŨ VIẾT THI 12/08/1990 C  
483 483 NGUYỄN VĂN THƯỞNG 02/01/1997 C  
484 484 TRẦN VĂN BẮC 06/09/1984 C  
485 485 PHẠM MINH HỮU 29/04/1975 C  
486 486 VŨ TRUNG KIÊN 26/12/1986 C  
487 487 ĐỖ VIẾT NHIẾP 24/04/1982 C  
488 488 NGUYỄN VĂN MẠNH 19/02/1994 C  
489 489 ĐINH QUANG SANG 10/08/1985 C  
490 490 NGUYỄN VĂN THÙY 12/12/1991 C  
491 491 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 13/05/1988 C  
492 492 LƯƠNG VĂN TÚ 18/09/1983 C  
493 493 CHU QUANG HUY 19/11/1985 C  
494 494 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 07/05/1979 B1  
495 495 PHẠM TRÍ DŨNG 04/08/1967 B1  
496 496 NGUYỄN VĨNH GIANG 23/03/1975 B2  
497 497 LƯƠNG QUỐC THỊNH 13/02/1975 B2  
498 498 NGUYỄN HỮU QUANG 23/05/1965 B2  
499 499 NGÔ ĐỨC NGỌC 06/10/1973 B2  
500 500 VŨ TRỌNG LÂM 20/11/1970 B2  
501 501 NGÔ VĂN SÓNG 10/10/1981 C  
502 502 TRẦN VĂN ĐẠT 15/10/1982 C  
503 503 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 20/09/1979 C  
504 504 PHẠM HOÀNG DŨNG 30/12/1971 C