Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2019

SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HẠNG
1 PHAN VĂN ÁI 04/06/1976 B2
2 NGUYỄN NHƯ AN 29/11/1977 B2
3 NGUYỄN VĂN AN 23/12/1996 C
4 PHẠM THỊ AN 31/08/1986 B2
5 HOÀNG ĐỨC ANH 23/04/1999 B2
6 NGUYỄN NGỌC ANH 02/10/2000 B2
7 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 01/04/1999 B2
8 NGUYỄN TUẤN ANH 28/10/1995 C
9 NGUYỄN XUÂN ANH 21/10/1986 B2
10 PHẠM TRUNG THẾ ANH 27/02/1996 B2
11 TRẦN THẠCH ANH 03/02/1987 B2
12 TRẦN TUẤN ANH 06/11/1991 B2
13 TRẦN VÂN ANH 01/05/1980 B2
14 VŨ DUY ANH 01/01/1997 B2
15 TRẦN NGỌC ÁNH 28/09/1979 C
16 ĐẶNG VĂN BA 13/07/1990 B2
17 TRẦN TÙNG BÁCH 11/06/2000 B2
18 NGUYỄN TRỌNG BẰNG 15/01/1985 B2
19 NGUYỄN VĂN BÁO 28/04/1987 B2
20 NGÔ THỊ BẢO 17/01/1989 B2
21 NGUYỄN HUY BÍCH 20/05/1990 B2
22 ĐẶNG NGỌC CẢNH 31/12/1987 B2
23 TRẦN NAM CAO 02/08/1990 B2
24 TRƯƠNG VĂN CHÂU 06/10/1986 B2
25 VÀNG A CHUA 02/09/1996 C
26 NGUYỄN BÁ CHỨC 31/10/1995 B2
27 NGUYỄN XUÂN CHUÔNG 01/09/1997 B2
28 ĐINH HUY CƯƠNG 15/03/1991 B2
29 LÊ MINH CƯỜNG 15/10/1996 B2
30 NGÔ VIẾT CƯỜNG 04/02/1985 B2
31 NGUYỄN HUY CƯỜNG 09/11/1979 B2
32 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 23/02/1996 B2
33 PHÙNG CHÍ CƯỜNG 03/08/1984 B2
34 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 15/12/1995 B2
35 ĐINH QUANG ĐẮC 06/01/1984 B2
36 NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 31/10/1994 B2
37 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 18/12/2000 B2
38 NGUYỄN VĂN ĐẠI 14/11/1992 B2
39 NGÔ TRỌNG ĐẠT 01/06/1981 B2
40 NGUYỄN HỮU ĐẠT 01/12/1998 B2
41 NGUYỄN VĂN ĐẠT 14/02/1997 B2
42 NGUYỄN VĂN ĐẠT 23/02/1997 B2
43 TRẦN DANH ĐẠT 19/08/1999 B2
44 TRẦN THẾ ĐỆ 19/10/1988 B2
45 HOÀNG VĂN DẺO 17/09/1992 B2
46 CAO VĂN ĐÍCH 15/01/1994 B2
47 NGUYẾN HỮU ĐIỂN 25/03/1990 B2
48 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 13/11/1985 B2
49 LÊ VĂN ĐIỆP 16/08/1983 B2
50 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 07/04/2001 B2
51 PHẠM VĂN ĐỒNG 16/01/1994 B2
52 TRẦN PHÚC ĐỒNG 15/12/1993 B2
53 ĐỖ VĂN DƯ 11/12/1985 B2
54 HOÀNG HỮU ĐỨC 27/08/1999 B2
55 HOÀNG TRUNG ĐỨC 27/05/1992 B2
56 HOÀNG VĂN ĐỨC 19/05/1999 B2
57 NGUYỄN MINH ĐỨC 28/09/1989 B2
58 TRẦN MINH ĐỨC 31/01/1994 B2
59 DƯƠNG THỊ DUNG 28/01/1984 B2
60 PHẠM THỊ DUNG 20/03/1976 B2
61 ĐINH TIẾN DŨNG 16/09/1991 B2
62 ĐỖ VĂN DŨNG 29/09/1992 B2
63 NGÔ CHÍ DŨNG 07/08/1986 B2
64 NGUYỄN MẠNH DŨNG 19/08/1997 B2
65 NGUYỄN VĂN DŨNG 19/08/1991 B2
66 NGUYỄN VIỆT DŨNG 17/10/1986 B2
67 THIỀU QUANG DŨNG 23/03/1985 B2
68 HÀ THỊ THÙY DƯƠNG 13/10/1989 B11
69 PHẠM ÁNH DƯƠNG 04/04/1976 B2
70 VŨ DƯƠNG 04/01/1977 B2
71 ĐẶNG PHƯƠNG DUY 01/01/1996 B2
72 HOÀNG VĂN DUY 04/05/1991 B2
73 NGUYỄN MINH GIA 19/11/1995 B2
74 TRẦN VĂN GIANG 22/10/1992 B2
75 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 25/04/1968 B2
76 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 22/07/1984 B2
77 NGUYỄN TIẾN HÀ 10/03/1985 B2
78 NGUYỄN VĂN HÀ 26/06/1988 B2
79 TRẦN VĂN HÀ 06/06/1994 B2
80 LÊ MINH HẢI 20/06/2000 B2
81 NGUYỄN HỮU HẢI 17/05/1993 B2
82 VŨ THANH HẢI 14/07/1992 B2
83 BÙI THỊ THU HẰNG 12/10/1987 B11
84 BÙI THỊ THU HẰNG 27/01/1976 B2
85 KHỔNG THỊ HẠNH 28/11/1978 B11
86 NGUYỄN BÁ HÀO 06/03/1988 B2
87 NGUYỄN VIẾT HÀO 18/12/1970 B2
88 NGÔ THỊ HẢO 29/06/1986 B2
89 NGUYỄN XUÂN HẢO 30/05/1998 B2
90 LƯU VĂN HẬU 12/02/1979 B2
91 NGUYỄN HUY HẬU 27/09/1996 B2
92 NGUYỄN LỆNH HẬU 17/05/1991 B2
93 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/05/1987 B2
94 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 11/09/1997 B2
95 NGUYỄN QUANG HIỆP 06/09/2000 B11
96 ĐÀO NGỌC HIẾU 29/11/1984 B2
97 TRẦN THỊ HIẾU 01/10/1988 B2
98 TRỊNH TRUNG HIẾU 02/10/1993 B2
99 ĐẶNG THỊ HỒNG HOA 17/11/1989 B2
100 ĐINH MẠNH HÒA 23/04/1988 B2
101 DƯƠNG THỊ MINH HÒA 13/11/1985 B2
102 NGUYỄN TRUNG HÒA 20/04/1976 B2
103 ĐINH VĂN HOÀNG 28/07/1995 B2
104 LA QUÂN HOÀNG 20/06/1993 C
105 LƯƠNG MINH HOÀNG 24/12/2000 B2
106 VŨ TUẤN HOÀNG 28/07/1995 C
107 ĐÀO VĂN HỢI 23/06/1995 B2
108 CHU THỊ HỒNG 12/06/1986 B11
109 NGUYỄN VĂN HUẤN 06/03/1990 B2
110 VŨ HỒNG HUỆ 20/10/1984 B2
111 ĐOÀN MẠNH HÙNG 28/06/1995 B2
112 LƯỜNG SỸ HÙNG 15/05/1992 B2
113 NGUYỄN MẠNH HÙNG 27/04/1986 B2
114 NGUYỄN PHÚ HÙNG 19/08/2000 B2
115 NGUYỄN TIẾN HÙNG 30/11/1998 B2
116 TRẦN MẠNH HÙNG 17/11/1983 B2
117 ĐẶNG VĂN HƯNG 06/01/1978 B2
118 KIỀU VIỆT HƯNG 08/10/1979 B2
119 TRẦN DUY HƯNG 30/12/1996 B2
120 CAO THỊ HƯƠNG 05/12/1987 B2
121 MAI THỊ THANH HƯƠNG 27/11/1978 B2
122 PHÙNG CÔNG HƯỚNG 01/09/1992 B2
123 ĐÀO THỊ HƯỜNG 09/10/1984 B2
124 PHẠM XUÂN HỮU 02/11/1987 B2
125 CAO VĂN HUY 08/03/1991 C
126 ĐỖ VĂN HUY 17/02/1991 B2
127 LÊ XUÂN HUY 05/08/1996 B2
128 NGUYỄN CHÍNH HUY 17/11/1993 B2
129 NGUYỄN QUANG HUY 12/10/1995 B2
130 NGUYỄN QUANG HUY 04/10/1996 B2
131 TRẦN QUỐC HUY 03/05/1979 B2
132 NGÔ VĂN HUYÊN 10/07/1988 B2
133 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 10/08/1975 B11
134 NGUYỄN VĂN KHẨN 21/02/1995 B2
135 NGUYỄN TUẤN KHANG 30/10/1990 B2
136 NGUYỄN DUY KHÁNH 20/06/1986 B2
137 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 08/12/1977 B2
138 NGUYỄN VĂN KHIÊM 28/11/1991 B2
139 ĐÀO BÁCH KHOA 29/05/1973 B2
140 MAI NGỌC KHÔI 24/10/1993 C
141 NGUYỄN HƯNG KIÊN 30/12/1981 B2
142 NGUYỄN KIM KÍNH 30/03/1996 B2
143 H SILO WAN KTUL 01/02/1996 B2
144 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 07/07/1980 B2
145 NGUYỄN VĂN LẬP 31/12/1987 B2
146 ĐOÀN THỊ HOÀI LINH 27/12/1998 B2
147 NGUYỄN ĐỨC LINH 08/09/1965 B2
148 NGUYỄN THÙY LINH 31/10/1997 B11
149 TRẦN TRỌNG LỘC 13/02/2000 B2
150 ĐOÀN VĂN LỢI 24/04/1988 B2
151 NGÔ THÀNH LONG 01/04/1985 B2
152 NGUYỄN CHÍ LONG 19/03/2000 B2
153 PHẠM TRẮC LONG 09/11/1990 B2
154 LÊ ĐỨC LƯƠNG 28/12/1996 B2
155 LƯU ĐỨC LƯƠNG 24/02/1999 B2
156 ĐỖ HỮU MAI 22/05/1968 B2
157 NGUYỄN THỊ HUYỀN MAI 30/03/2001 B11
158 TRƯƠNG THỊ MAI 09/03/1989 B2
159 BÙI HUY MẠNH 07/05/1983 B2
160 ĐÀO DUY MẠNH 24/05/1977 B2
161 ĐINH ĐỨC MẠNH 01/01/1977 B2
162 ĐINH VĂN MẠNH 25/04/1989 C
163 PHẠM HÙNG MẠNH 11/07/1993 B2
164 BÙI NGỌC MINH 01/09/1997 B2
165 HOÀNG HỮU MINH 15/09/1983 B2
166 NGUYỄN CÔNG MINH 21/01/1998 B2
167 NGUYỄN HỮU MINH 02/06/1978 B2
168 TẠ THỊ HỒNG MINH 12/01/1984 B11
169 HOÀNG VĂN MỌC 04/08/1993 B2
170 ĐỖ ĐỨC NAM 27/07/1988 B2
171 HOÀNG VĂN NAM 19/12/1982 B2
172 LÊ VIỆT NAM 22/10/1994 C
173 NGHIÊM THỊ HÀ NAM 19/07/1984 B2
174 NGUYỄN HOÀI NAM 31/05/1999 B2
175 NGUYỄN KỲ NAM 03/02/1976 B2
176 NGUYỄN ANH NGÂN 22/03/1993 B2
177 NÔNG ĐỨC NGHĨA 14/09/1995 B2
178 PHÙNG BÁ NGHĨA 06/03/1996 B2
179 VŨ ĐỨC NGHĨA 31/07/1999 B2
180 VŨ TIẾN NGHĨA 03/10/1986 B2
181 ĐỖ KHẮC NGỌC 29/06/1995 B2
182 HOÀNG NGUYỄN NGỌC 27/10/1987 B2
183 NGÔ THẾ NGỌC 04/01/1987 B2
184 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 29/12/1975 B2
185 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 08/04/1984 B2
186 VŨ VĂN NGUYỄN 22/11/1984 B2
187 ĐỖ THỊ NHÀN 01/01/1979 B2
188 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 14/10/1987 B2
189 MAI THỊ HƯƠNG NHUNG 29/01/1984 B2
190 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/08/1985 B2
191 ĐOÀN NGỌC NINH 11/01/1985 B2
192 NGUYỄN THỊ THÙY NINH 07/12/1997 B2
193 PHẠM HOÀNG NINH 16/02/1996 B2
194 NGUYỄN TRUNG OÁNH 14/11/1985 B2
195 GIÀNG A PÁO 14/04/1992 C
196 LƯU VIẾT PHONG 29/06/1981 C
197 TRẦN NHƯ PHÚ 30/03/1999 B2
198 BÙI BÍCH PHƯƠNG 14/11/1993 B2
199 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 31/10/1979 B2
200 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 18/10/1985 B11
201 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 08/08/1984 B2
202 NGUYỄN VĂN QUÁ 05/04/1981 B2
203 CHU MINH QUÂN 17/07/1996 B2
204 CHU VĂN QUÂN 08/07/1989 B2
205 PHẠM VĂN QUÂN 05/11/1987 B2
206 PHẠM VĂN QUÂN 10/09/1992 B2
207 TRẦN VĂN QUÂN 20/12/1991 B2
208 HOÀNG VĂN QUANG 03/05/1986 B2
209 LÊ NGỌC QUANG 02/03/1988 C
210 NGUYỄN VĂN QUANG 01/02/2001 B2
211 ĐỖ DƯƠNG QUẢNG 31/07/1973 C
212 TRƯƠNG CAO QUÝ 13/12/1993 B2
213 ĐẶNG THỊ QUYÊN 27/01/1988 B2
214 CHU TOÀN QUYỀN 27/03/1993 B2
215 TRẦN BÁ QUYỂN 09/04/1988 B2
216 NGUYỄN CHÍ QUYẾT 24/09/1983 B2
217 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 15/05/1998 B2
218 VŨ VĂN QUYẾT 23/11/1991 B2
219 DƯƠNG QUỲNH 26/08/1987 B2
220 NGUYỄN VĂN QUỲNH 27/12/1990 C
221 BÙI VĂN SÁNG 28/07/1990 B2
222 NHỮ VĂN SAO 18/04/1991 B2
223 NGUYỄN VĂN SOẠN 05/11/1981 B2
224 BÙI NGỌC SƠN 02/03/1993 B2
225 ĐẶNG VĂN SƠN 20/08/1995 C
226 ĐOÀN THANH SƠN 14/04/1977 B2
227 NGUYỄN THÁI SƠN 17/04/1984 B2
228 NGUYỄN VĂN SƠN 03/01/1996 B2
229 NGUYỄN VĂN SƠN 04/04/1977 B2
230 HOÀNG VĂN TAM 11/06/1970 B2
231 PHẠM NGỌC TÂN 21/11/1994 B2
232 TRỊNH MINH TẦN 21/07/1999 B2
233 PHẠM THỊ THẮM 25/08/1989 B2
234 MAI XUÂN THẮNG 06/10/1992 B2
235 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 13/12/1998 B2
236 HỒ THỊ THANH 15/11/1980 B2
237 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THANH 02/10/1989 B11
238 VƯƠNG THỊ THANH 29/06/1996 B2
239 NGUYỄN BẢO THÀNH 14/08/1992 B2
240 NGUYỄN CHÍ THÀNH 18/03/1994 B2
241 NGUYỄN XUÂN THÀNH 25/06/1986 B2
242 TẠ PHÚ THÀNH 30/01/1974 B2
243 TRẦN THỊ THU THẢO 16/12/1997 B2
244 NGUYỄN VĂN THIỆN 28/09/1982 B2
245 NGUYỄN KHẮC THỌ 04/02/1982 B2
246 TRẦN THỊ THOA 15/10/1985 B2
247 CAO THỊ THƠM 15/05/1982 B2
248 PHÍ THỊ KIM THƯ 11/03/1979 B11
249 NGUYỄN TIẾN THỪA 20/11/1987 B2
250 PHÙNG VĂN THUẬT 13/09/1988 C
251 LƯU VĂN THƯƠNG 12/12/1982 C
252 LÊ VĂN THƯỜNG 01/02/1988 B2
253 PHẠM MINH THÚY 05/08/1993 B2
254 ĐỖ VĂN THÙY 02/05/1992 B2
255 LÊ BÍCH THỦY 21/07/1986 B2
256 NGUYỄN ĐỨC THỦY 09/11/1981 B2
257 NGUYỄN THỊ THỦY 02/07/1989 B2
258 PHẠM VĂN THỦY 03/10/1979 B2
259 PHÙNG THỊ THỦY 03/08/1989 B11
260 NGUYỄN ANH TIẾN 25/11/1997 B2
261 NGUYỄN VIỆT TIẾN 16/09/1991 B2
262 NGUYỄN VŨ TIẾN 08/10/1984 B2
263 PHẠM ĐỨC TIẾP 16/04/1991 B2
264 TRỊNH THỊ TÌNH 12/05/1987 B2
265 NGÔ ĐỨC TOÀN 19/05/1999 B2
266 NGUYỄN VIỆT TOÀN 03/04/1989 B2
267 VŨ ANH TOÀN 30/11/1995 B2
268 NGÔ HOÀNG TOANH 12/08/1993 B2
269 TRẦN MINH TỚI 12/10/1995 C
270 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 05/01/1997 B2
271 LÊ HUYỀN TRANG 21/04/1997 B11
272 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 11/08/1998 B2
273 HOÀNG VĂN TRIỀU 19/07/1989 B2
274 PHÙNG VĂN TRỊNH 04/09/1998 B2
275 NGÔ TIẾN TRỌNG 04/09/1982 B2
276 NGUYỄN HUY TRỌNG 13/12/1962 B2
277 NGUYỄN MẠNH TRUNG 12/09/1992 B2
278 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 11/06/1989 B2
279 PHẠM QUANG TRƯỜNG 25/02/1985 B2
280 PHAN VĂN TRƯỜNG 25/07/1979 B2
281 VŨ XUÂN TRƯỜNG 04/05/1991 B2
282 NGUYỄN CÔNG TRƯỞNG 28/09/1992 B2
283 HOÀNG NGỌC TÚ 25/07/1996 B2
284 NGUYỄN THỊ TÚ 21/10/1984 B2
285 ĐỖ ĐỨC TUÂN 15/05/1990 B2
286 HOÀNG ĐÌNH TUẤN 31/12/1977 B2
287 LẠI LÊ ANH TUẤN 23/11/1990 B2
288 LÊ MINH TUẤN 07/07/1988 B11
289 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 23/11/1988 B2
290 PHẠM MINH TUẤN 22/09/1989 B2
291 NGUYỄN VĂN TÚC 12/01/1990 B2
292 NGUYỄN TRỌNG TUỆ 19/05/1993 B2
293 ĐẶNG SƠN TÙNG 29/03/1997 B2
294 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 10/02/1990 B2
295 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 11/05/1990 B2
296 NGUYỄN HỒNG TUYÊN 26/08/1976 B2
297 LÊ THANH TUYỀN 09/08/1994 B2
298 LÊ THỊ THANH TUYỀN 26/11/1982 B2
299 NGÔ THỊ NGỌC TUYẾT 01/01/1998 B2
300 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 19/03/1979 B2
301 TĂNG THỊ NGỌC TUYẾT 08/11/1998 B2
302 NGUYỄN MẠNH ƯỚC 23/09/1982 B2
303 NGUYỄN HỒNG VÂN 18/08/1975 B2
304 BÙI QUỐC VĂN 25/05/1974 B2
305 NGUYỄN DANH VIỆT 03/03/1995 B2
306 NGUYỄN QUANG VIỆT 11/10/1985 B2
307 NGUYỄN TIẾN VIỆT 07/09/1995 C
308 NGUYỄN VĂN VIỆT 16/08/1999 B2
309 PHẠM QUỐC VIỆT 22/03/1985 B2
310 ĐÀO QUANG VINH 24/08/1971 B2
311 VÕ VĂN VINH 19/06/1987 B2
312 ĐINH VĂN VŨ 21/10/1992 B2
313 PHẠM VĂN VŨ 04/03/1997 B2
314 LẠI THỊ VUI 30/09/1992 B2
315 NGUYỄN HỮU VƯỢNG 01/11/1960 B2
316 NGUYỄN HẢI YẾN 25/10/1988 B2

                                                           
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ