Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HV AN NINH NHÂN DÂN
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2019
SBD  HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HẠNG
1 LÊ PHƯƠNG ANH 19/10/1977 B1
2 NGUYỄN HOÀNG ANH 05/09/1999 B1
3 VÕ DUY BẢY 20/11/1970 B1
4 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 01/10/1983 B1
5 VŨ NGỌC ĐÌNH 26/08/1953 B1
6 TRẦN THỊ DOAN 25/09/1976 B1
7 VŨ THÙY DƯƠNG 10/11/1988 B1
8 MAI ĐỨC DUY 23/11/1998 B1
9 PHÙNG NGỌC DUY 15/03/1993 B1
10 HOÀNG HÀ 17/12/1987 B1
11 TRẦN THỊ THU HÀ 04/04/1982 B1
12 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 11/09/1991 B1
13 BÙI THỊ BÍCH HIỀN 15/06/1982 B1
14 HOÀNG THỊ HIẾU 12/10/1987 B1
15 NHỮ THỊ HOA 08/07/1972 B1
16 TRẦN THỊ QUỲNH HOA 07/03/1991 B1
17 ĐẶNG KHẢI HOÀN 19/12/1977 B1
18 PHÍ THỊ THÚY HỒNG 30/08/1976 B1
19 ĐẶNG THỊ MINH HUỆ 12/10/1978 B1
20 TRẦN THỊ LAN 18/04/1968 B1
21 MAI THỊ THANH LỊCH 18/08/1988 B1
22 NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN 17/11/1991 B1
23 TRỊNH VĂN LONG 13/10/1994 B1
24 NGUYỄN CÔNG MINH 18/08/1998 B1
25 ĐẶNG HỌA MY 20/09/1990 B1
26 NGUYỄN THỊ NGA 22/09/1987 B1
27 ĐINH THỊ KIM NGẦN 08/02/1992 B1
28 LÊ MINH NGỌC 17/06/1984 B1
29 PHẠM THỊ THÙY NINH 21/03/1989 B1
30 PHẠM DIỆU OANH 18/11/1998 B1
31 NGUYỄN HỮU PHONG 03/11/1991 B1
32 TRIỆU VI PHONG 02/08/2001 B1
33 BÙI THỊ PHƯƠNG 09/05/1986 B1
34 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 02/09/1988 B1
35 TRẦN MẠNH QUÂN 15/09/1993 B1
36 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 01/01/2001 B1
37 DƯƠNG VĂN SANG 27/03/1983 B1
38 PHAN VĂN THẮNG 10/12/1975 B1
39 NGUYỄN THỊ MAI THANH 07/11/1973 B1
40 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/03/1990 B1
41 TRẦN THỊ THẢO 03/02/1986 B1
42 NGUYỄN THỊ THU 09/04/1995 B1
43 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 28/02/1986 B1
44 CAO THỊ THÚY 06/08/1984 B1
45 MAI THỊ THANH THÚY 19/02/1984 B1
46 PHẠM THỊ BÍCH THÙY 07/04/1988 B1
47 NGUYỄN THU THỦY 07/08/1995 B1
48 LÊ VĂN TIẾN 25/12/1996 B1
49 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 13/10/1990 B1
50 NGUYỄN KIM ANH 13/12/1994 B1
51 NGUYỄN THỊ THU 18/08/1990 B1
52 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 27/10/1981 B1
53 ĐINH XUÂN TRƯỜNG 01/01/1983 B1
54 PHẠM ANH MINH 17/12/1977 B1
55 VŨ THỊ MINH THU 28/08/1982 B1
56 ĐẬU THỊ QUỲNH ANH 13/07/1997 B2
57 ĐỖ QUỐC ANH 12/11/2000 B2
58 ĐỖ THỊ MAI ANH 08/04/1997 B2
59 HOÀNG TUẤN ANH 30/04/1994 B2
60 KIỀU LÊ VIỆT ANH 30/11/1999 B2
61 MAI ĐỨC ANH 07/08/1998 B2
62 MAI THỊ LAN ANH 19/04/1992 B2
63 NGUYỄN HOÀNG ANH 03/10/1993 B2
64 NGUYỄN NGỌC ANH 11/01/1997 B2
65 NGUYỄN THỊ KIM ANH 29/10/1982 B2
66 NGUYỄN THỊ MAI ANH 19/06/1971 B2
67 NGUYỄN THỤC ANH 08/04/1997 B2
68 NGUYỄN TUẤN ANH 24/10/2000 B2
69 PHẠM CHÂU ANH 20/07/1997 B2
70 TRẦN MINH ANH 29/07/1997 B2
71 NGUYỄN HỒNG ÁNH 09/09/1983 B2
72 NGUYỄN VĂN BA 09/07/1987 B2
73 PHẠM THỊ NÔ BÊN 26/03/1984 B2
74 NGUYỄN VĂN BIÊN 14/03/1986 B2
75 NGUYỄN VĂN BÌNH 11/01/1982 B2
76 NGUYỄN VĂN BÔN 10/06/1971 B2
77 PHẠM VĂN BÔN 22/06/1989 B2
78 PHẠM VĂN CẦU 09/11/1982 B2
79 ĐINH XUÂN CHẨN 16/08/1970 B2
80 NGUYỄN THỌ CHÉP 27/07/1980 B2
81 ĐOÀN THÙY CHI 07/08/2000 B2
82 NGUYỄN KHÁNH CHI 20/10/1998 B2
83 NGUYỄN LINH CHI 13/09/2001 B2
84 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 05/02/1990 B2
85 LÊ XUÂN CHÍ 26/06/2000 B2
86 VŨ VĂN CHÍ 13/10/1964 B2
87 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 24/06/1994 B2
88 HÀ CHÍ CHUNG 15/07/1998 B2
89 HOÀNG BẢO CHUNG 27/12/1995 B2
90 ĐOÀN DUY CÔNG 12/04/1994 B2
91 NGUYỄN CHÍ CÔNG 09/10/1998 B2
92 NGUYỄN CHÍ CÔNG 26/12/1994 B2
93 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 19/10/1989 B2
94 TRẦN CÔNG CƯỜNG 03/08/1993 B2
95 TRẦN VĂN CƯỜNG 30/12/1995 B2
96 TRẦN VĂN CƯỜNG 20/08/1989 B2
97 TỐNG CAO ĐẠI 03/06/1988 B2
98 NGUYỄN HỮU DẦN 07/05/1986 B2
99 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 16/12/1988 B2
100 ĐINH QUANG ĐẠT 09/06/1984 B2
101 DƯƠNG XUÂN ĐẠT 23/08/1988 B2
102 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 10/11/1994 B2
103 NGUYỄN KHẮC ĐẠT 12/05/1990 B2
104 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/08/1998 B2
105 PHẠM TIẾN ĐẠT 07/10/1994 B2
106 PHẠM VĂN ĐẠT 23/02/1986 B2
107 TRẦN TIẾN ĐẠT 27/01/1998 B2
108 VŨ NGỌC ĐẠT 01/05/1988 B2
109 PHẠM NHƯ ĐOÀN 03/07/1985 B2
110 VŨ CÔNG ĐOÀN 22/11/1987 B2
111 MAI NGỌC DU 16/07/1994 B2
112 CHỬ VĂN DƯ 03/06/1974 B2
113 BÙI QUANG ĐỨC 19/09/2001 B2
114 LƯƠNG MINH ĐỨC 05/11/1994 B2
115 NGUYỄN HỮU ĐỨC 04/11/1999 B2
116 TRẦN MINH ĐỨC 14/06/2001 B2
117 TRẦN TRUNG ĐỨC 11/11/1998 B2
118 TRẦN XUÂN ĐỨC 10/12/1997 B2
119 ĐOÀN TRỌNG DUNG 25/04/1991 B2
120 NGUYỄN THỊ DUNG 02/09/1983 B2
121 NGUYỄN THÙY DUNG 08/05/1988 B2
122 HOÀNG MINH DŨNG 06/05/2001 B2
123 KẤN VĂN DŨNG 22/08/1988 B2
124 MAI DANH DŨNG 14/03/1997 B2
125 PHẠM TIẾN DŨNG 12/09/1985 B2
126 TẠ TIẾN DŨNG 08/08/1998 B2
127 NGUYỄN MINH DƯƠNG 01/09/1998 B2
128 TRẦN THÙY DƯƠNG 02/09/1998 B2
129 LÊ DUY 27/04/2001 B2
130 LÊ PHƯỚC DUY 23/06/1998 B2
131 NGUYỄN ĐÌNH DUY 23/08/1997 B2
132 ĐỖ THỊ DUYÊN 28/11/1986 B2
133 TRỊNH THỊ PHƯƠNG GIANG 21/03/1985 B2
134 VŨ VĂN GIAO 15/01/1987 B2
135 LÊ VĂN GIÁP 25/05/1984 B2
136 ĐỖ VĂN HÀ 08/01/1978 B2
137 NGÔ HOÀNG HÀ 14/11/2001 B2
138 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 21/07/1992 B2
139 ĐÀO VĂN HAI 03/11/1985 B2
140 NGUYỄN NINH HẢI 28/05/1991 B2
141 PHẠM HỒNG HẢI 02/10/1969 B2
142 TẠ VIỆT HẢI 14/04/1999 B2
143 TRẦN NGUYÊN HÃN 08/03/1984 B2
144 DƯƠNG THỊ THANH HẰNG 30/07/1979 B2
145 HOÀNG THỊ THU HẰNG 29/04/1984 B2
146 LÊ THỊ THU HẰNG 15/04/1980 B2
147 VŨ THỊ THANH HẰNG 20/12/1987 B2
148 NGUYỄN THU HẠNH 09/12/1998 B2
149 NGUYỄN XUÂN HẠNH 30/05/1960 B2
150 TRẦN VĂN HÀO 10/03/1996 B2
151 KIỀU VĂN HẢO 23/01/1996 B2
152 NGUYỄN THỊ HẢO 24/09/1991 B2
153 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 19/11/1992 B2
154 PHẠM ĐỨC HIỆP 13/04/2001 B2
155 PHÙNG VĂN HIỆP 03/08/1998 B2
156 BÙI ĐỨC HIẾU 01/11/1999 B2
157 HÀ MINH HIẾU 10/11/2001 B2
158 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 18/01/2001 B2
159 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/01/2001 B2
160 PHẠM TRUNG HIẾU 25/05/1987 B2
161 PHẠM VĂN HIỆU 02/08/1981 B2
162 ĐINH VĂN HINH 22/12/1989 B2
163 HOÀNG THỊ MINH HOA 16/05/1991 B2
164 NGUYỄN THỊ HOA 26/10/1977 B2
165 VŨ THỊ HOA 19/06/1994 B2
166 VŨ THỊ HÒA 04/02/1992 B2
167 NGUYỄN VIỆT HOAN 18/07/1996 B2
168 ĐÀO HUY HOÀNG 13/09/1999 B2
169 LÊ ĐĂNG HOÀNG 11/05/1999 B2
170 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG 14/10/1989 B2
171 ĐỖ VĂN HỌC 20/10/1988 B2
172 ĐỖ NGỌC HỢP 26/06/2000 B2
173 ĐỖ THỊ BÍCH HỢP 28/04/1990 B2
174 PHẠM VĂN HUÂN 21/03/1990 B2
175 TRẦN VĂN HUÂN 13/01/1997 B2
176 ĐINH THỊ HUẾ 10/11/1985 B2
177 LÊ THỊ HUỆ 04/10/1994 B2
178 LÊ THỊ THANH HUỆ 01/07/1970 B2
179 NGUYỄN THỊ HUỆ 10/10/1992 B2
180 TRẦN THỊ HUỆ 29/09/1988 B2
181 ĐỖ VĂN QUỐC HÙNG 24/05/1973 B2
182 NGUYỄN MẠNH HÙNG 07/04/1994 B2
183 NGUYỄN QUỐC HÙNG 16/11/1985 B2
184 NGUYỄN VĂN HÙNG 17/02/1983 B2
185 PHẠM VĂN HÙNG 27/07/1979 B2
186 TRẦN MẠNH HÙNG 13/11/1995 B2
187 TRẦN VĂN HÙNG 24/08/1996 B2
188 HOÀNG VĂN HƯNG 01/01/1984 B2
189 LƯU VĂN HƯNG 16/05/1992 B2
190 NGUYỄN VIỆT HƯNG 17/07/1985 B2
191 NGUYỄN VIỆT HƯNG 24/07/1992 B2
192 ĐÀO THỊ HƯƠNG 12/07/1982 B2
193 TRỊNH THỊ HƯƠNG 14/03/1987 B2
194 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 23/10/1983 B2
195 NGUYỄN KHẮC HỮU 19/10/1984 B2
196 TẠ THỊ HUYỀN 24/10/1993 B2
197 KIỀU VĂN HUỲNH 25/08/1988 B2
198 ĐỖ VIẾT KHẢI 14/05/1990 B2
199 NGÔ GIA KHÁNH 18/05/2001 B2
200 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 26/09/1997 B2
201 PHẠM QUỐC KHÁNH 26/07/2001 B2
202 NGUYỄN HÀ KHOA 22/04/1996 B2
203 NGUYỄN VĂN KHOÁT 28/04/1977 B2
204 ĐỖ TRUNG KIÊN 25/11/2000 B2
205 NGUYỄN TRUNG KIÊN 25/12/1995 B2
206 NGUYỄN THỊ THANH KIM 29/06/1992 B2
207 NGUYỄN THỊ XUÂN KIM 10/05/1993 B2
208 CAO TÙNG LÂM 05/10/1999 B2
209 ĐẶNG THANH LÂM 30/06/2001 B2
210 LÊ THẾ LÂM 05/08/1981 B2
211 NGÔ VĂN LÂM 03/04/1964 B2
212 MAI THỊ LIÊN 30/08/1989 B2
213 NGUYỄN THỊ LIÊN 26/09/1992 B2
214 BÙI THỊ THÙY LINH 27/09/1992 B2
215 HỒ THỊ LINH 08/07/1994 B2
216 LÊ PHƯƠNG LINH 10/11/2001 B2
217 NGUYỄN DIỆU LINH 15/05/1998 B2
218 NGUYỄN TUẤN LINH 06/12/1991 B2
219 NGUYỄN VIỆT LINH 04/11/2000 B2
220 TRẦN THẾ LINH 03/05/1985 B2
221 VŨ ĐÌNH LINH 09/08/1989 B2
222 VŨ HIỀN LINH 17/07/2000 B2
223 NGUYỄN HỮU LĨNH 21/06/1985 B2
224 HÀ THÚY LOAN 08/02/1993 B2
225 NGUYỄN THỊ LOAN 10/05/1984 B2
226 NGUYỄN VĂN LỘC 09/04/1995 B2
227 TRƯƠNG BẢO LỘC 25/06/1995 B2
228 NGUYỄN VĂN LỢI 08/07/1996 B2
229 PHẠM NGỌC LỢI 26/05/1982 B2
230 PHẠM VĂN LỢI 05/11/1985 B2
231 LƯƠNG HỮU LONG 02/04/1986 B2
232 NGUYỄN THÀNH LONG 07/06/1984 B2
233 NGUYỄN VĂN LONG 09/07/1993 B2
234 NGUYỄN VĂN LONG 21/07/1997 B2
235 PHẠM HẢI LONG 10/07/2000 B2
236 NGUYỄN BÁ LƯỢNG 22/11/1978 B2
237 TRẦN THỊ HỒNG LÝ 17/06/1982 B2
238 BÙI THỊ HOA MAI 12/11/1995 B2
239 ĐỖ TUẤN MẠNH 05/09/1989 B2
240 PHẠM BÁ MẠNH 05/06/1985 B2
241 LÊ MINH 17/03/1983 B2
242 LÊ TRẦN MINH 02/09/1994 B2
243 NGUYỄN NGỌC MINH 16/08/2000 B2
244 NGUYỄN THANH HOÀNG MINH 02/12/1997 B2
245 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 29/01/2000 B2
246 TRẦN THỊ HỒNG MINH 24/07/1996 B2
247 VŨ CÔNG MINH 06/09/1974 B2
248 TRẦN THỊ MY 02/11/1995 B2
249 ĐOÀN VĂN NAM 30/05/1997 B2
250 LÊ VĂN NAM 04/11/1985 B2
251 NGUYỄN THÀNH NAM 28/05/1997 B2
252 NGUYỄN THÀNH NAM 03/07/1992 B2
253 NGUYỄN TIẾN NAM 30/01/1993 B2
254 VŨ NGỌC NAM 05/01/1982 B2
255 ĐẶNG THỊ VIỆT NGA 04/04/1981 B2
256 ĐÀO THÚY NGA 05/08/1984 B2
257 ĐINH THỊ THANH NGA 13/03/1995 B2
258 DUONG THANH NGA 03/10/1989 B2
259 LÊ THỊ NGA 18/04/1983 B2
260 BÙI BÍCH NGÂN 01/10/1982 B2
261 LÊ TRỌNG NGHĨA 16/08/1992 B2
262 LƯƠNG VĂN NGHĨA 13/07/1992 B2
263 PHẠM THANH NGỌC 17/10/2001 B2
264 TRẦN THỊ NGỌC 02/08/1996 B2
265 TRẦN THỊ NGỌC 09/10/1989 B2
266 NGUYỄN HUY KHÔI NGUYÊN 21/06/1995 B2
267 TẠ THỊ NGUYÊN 16/05/1989 B2
268 VŨ VĂN NHẬT 21/11/1987 B2
269 NGUYỄN THẮNG NHÌ 30/09/1999 B2
270 NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 09/09/1981 B2
271 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 09/11/1993 B2
272 THÂN ĐÌNH PHÁN 13/05/1996 B2
273 CHÂU NAM PHI 28/05/1995 B2
274 NGUYỄN CÔNG PHI 08/05/1988 B2
275 PHẠM XUÂN PHONG 16/03/1990 B2
276 NGUYỄN TRUNG PHÚC 26/12/1993 B2
277 PHẠM XUÂN PHÚC 09/12/1991 B2
278 MAI THẢO PHƯƠNG 05/08/1996 B2
279 NGUYỄN HOÀNG LÂM PHƯƠNG 21/10/1997 B2
280 NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG 25/10/1994 B2
281 TRẦN THU PHƯƠNG 17/10/1995 B2
282 TRỊNH DUY PHƯƠNG 05/12/1995 B2
283 VÕ THỊ PHƯƠNG 14/08/1985 B2
284 BÙI TRỌNG QUÂN 20/09/1983 B2
285 LÊ TRẦN QUÂN 21/12/1990 B2
286 NGUYỄN MINH QUÂN 20/08/1997 B2
287 NGUYỄN TIẾN QUÂN 03/01/1985 B2
288 ĐOÀN ĐỨC QUANG 19/03/2001 B2
289 NGUYỄN DUY QUANG 22/09/2001 B2
290 NGUYỄN VĂN QUANG 21/08/1998 B2
291 BÙI VĂN QUẢNG 20/10/1999 B2
292 PHẠM VĂN QUẢNG 01/01/1969 B2
293 VÕ THÁI QUẢNG 28/11/1990 B2
294 BÙI THẾ QUÝ 23/12/1991 B2
295 NGUYỄN VĂN QUÝ 25/03/1991 B2
296 NGUYỄN VIẾT QUÝ 23/06/1984 B2
297 TẠ THANH QUÝ 02/01/1988 B2
298 ĐỖ THỊ QUYÊN 20/10/1995 B2
299 TRƯƠNG XUÂN QUYÊN 29/04/1992 B2
300 HOÀNG NGỌC QUYỀN 22/08/1990 B2
TT SÁT HẠCH LÁI XE NGỌC HÀ