Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE ĐÔNG ĐÔ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020
(Anh/chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com)
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
1 1 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH 11/08/1994 113618998 B2 K101 - B2 SH lại LT + H + Đ
2 2 NGUYỄN NAM TUẤN ANH 02/09/2000 001200033649 B2 K148 - B2 SH lại H + Đ
3 3 NGUYỄN NGỌC ANH 30/10/1999 001099014062 B2 K146 - B2 SH lại LT + H + Đ
4 4 PHẠM NHẬT THÁI ANH 07/08/2001 001201003415 B2 K155 - B2  
5 5 PHAN THỤC ANH 20/10/1999 013619699 B2 K155 - B2 SH lại LT + H + Đ
6 6 PHAN TUẤN ANH 19/11/1991 017131293 B2 K155 - B2 SH lại LT + H + Đ
7 7 TRẦN ĐOÀN ANH 26/10/1986 033086003919 B2 K156 - B2  
8 8 TRẦN TUẤN ANH 30/11/1984 017509601 B2 K156 - B2  
9 9 TRƯƠNG MINH ANH 01/01/2000 013694070 B11 K21 - B11 SH lại H + Đ
10 10 ĐỖ NGỌC ÁNH 17/10/1985 001185010823 B11 K25 - B11  
11 11 ĐÀM ĐÌNH BA 28/04/1985 030085011023 B2 K155 - B2  
12 12 TẠ NGỌC BÍCH 04/05/1986 033186000616 B2 K151 - B2 SH lại H + Đ
13 13 NGUYỄN THỊ BÌNH 27/09/1992 013083578 B11 K25 - B11  
14 14 NGUYỄN TIẾN BÌNH 07/12/1998 013613181 B2 K139 - B2 SH lại LT + H + Đ
15 15 VŨ HỒNG CHÂU 14/02/2000 001300002302 B2 K156 - B2  
16 16 NGUYỄN THƯỢNG CHIẾN 08/08/1996 001096005679 C K93 - C SH lại H + Đ
17 17 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 16/11/1996 142728185 B2 K156 - B2  
18 18 NGUYỄN VĂN CHÍNH 01/05/1982 001082032346 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
19 19 NGUYỄN THÀNH CHUNG 25/11/1983 111753957 B2 K156 - B2  
20 20 NGUYỄN VĂN CÔNG 07/05/1995 168591300 B2 K156 - B2  
21 21 NGUYỄN XUÂN CƯƠNG 15/02/1992 037092002852 B2 K155 - B2  
22 22 BÙI MẠNH CƯỜNG 10/03/1991 132145973 C K95 - C SH lại H + Đ
23 23 HOÀNG VĂN CƯỜNG 04/01/1995 095211125 B2 K156 - B2  
24 24 TRỊNH XUÂN CƯỜNG 04/02/1997 122201507 B2 K156 - B2  
25 25 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 04/08/1998 001098005623 B2 K156 - B2  
26 26 VŨ TIẾN ĐẠT 20/11/1990 034090002876 B11 K25 - B11  
27 27 TẠ THỊ DẬU 13/08/1983 111525549 B2 K156 - B2  
28 28 TRẦN VĂN ĐOÀN 24/07/1997 122233681 B2 K154 - B2 SH lại LT + H + Đ
29 29 TRẦN HỮU ĐÔNG 20/09/1980 162293896 B2 K152 - B2 SH lại H + Đ
30 30 ĐẶNG MINH ĐỨC 08/10/1980 011864963 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
31 31 LÊ ANH ĐỨC 18/06/1991 031091009088 B2 K155 - B2  
32 32 NGUYỄN MINH ĐỨC 01/10/1963 011898857 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
33 33 PHẠM QUANG ĐỨC 26/10/1989 112236029 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
34 34 TRẦN MINH ĐỨC 16/04/1990 001090013966 B2 K156 - B2  
35 35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 02/08/1988 033188005597 B11 K25 - B11  
36 36 TRẦN THỊ KIM DUNG 15/08/1981 162409023 B11 K25 - B11  
37 37 LẠI TIẾN DŨNG 03/01/1973 012340414 B2 K104 - B2 SH lại LT + H + Đ
38 38 LÊ VĂN DŨNG 10/04/1989 173603933 B2 K103 - B2 SH lại H + Đ
39 39 MAI TIẾN DŨNG 20/11/2000 175068476 B2 K156 - B2  
40 40 NGUYỄN TIẾN DŨNG 20/09/1998 168581020 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
41 41 PHẠM TIẾN DŨNG 15/02/1998 168585939 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
42 42 PHẠM VĂN DŨNG 12/09/1981 145018030 C K95 - C  
43 43 NGÔ DOÃN DƯƠNG 04/07/1994 152017018 B11 K25 - B11  
44 44 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 22/01/2000 001200005549 B2 K156 - B2  
45 45 NGÔ THANH DUY 01/01/1998 142778460 B2 K144 - B2 SH lại LT + H + Đ
46 46 TRẦN KHÁNH DUY 21/09/1986 036086000236 B2 K138 - B2 SH lại H + Đ
47 47 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 09/08/1986 025186001538 B2 K151 - B2 SH lại LT + H + Đ
48 48 PHẠM TRƯỜNG GIANG 10/03/1990 001090020975 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
49 49 NGUYỄN VĂN GIÁP 05/07/1984 172138255 B2 K156 - B2  
50 50 ĐẶNG XUÂN GIỎI 05/05/1974 060725520 B2 K151 - B2 SH lại H + Đ
51 51 LÃ THỊ HÀ 01/11/1975 013226089 B2 K156 - B2  
52 52 NGUYỄN NGỌC HÀ 17/10/1997 013523089 B2 K146 - B2 SH lại LT + H + Đ
53 53 NGUYỄN THỊ HÀ 10/07/1985 001185001713 B11 K21 - B11 SH lại LT + H + Đ
54 54 NGUYỄN THỊ HÀ 13/12/1995 017349949 B2 K156 - B2  
55 55 NGUYỄN THỊ HÀ 10/12/1979 001179021958 B2 K146 - B2 SH lại LT + H + Đ
56 56 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 18/10/1975 017175000162 B11 K21 - B11 SH lại H + Đ
57 57 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/06/1986 036186002184 B2 K129 - B2  
58 58 TRẦN THỊ HOÀNG HÀ 12/05/1977 001177008306 B2 K150 - B2 SH lại H + Đ
59 59 ĐỖ KHẮC HẢI 14/10/1998 152228526 B2 K155 - B2  
60 60 ĐỖ THỊ THANH HẢI 11/05/1984 001184031457 B2 K119 - B2 SH lại LT + H + Đ
61 61 NGUYỄN THANH HẢI 17/01/1975 011983663 B2 K155 - B2 SH lại LT + H + Đ
62 62 NGUYỄN THỨC HẢI 12/06/1997 187413396 B2 K156 - B2  
63 63 NGUYỄN VĂN HẢI 26/10/1990 135509958 B2 K145 - B2 SH lại LT + H + Đ
64 64 ĐÀM QUỐC HÀM 15/10/1985 033085006436 B2 K153 - B2 SH lại LT + H + Đ
65 65 LÊ THỊ HẰNG 20/07/1990 026190003347 B2 K149 - B2 SH lại H + Đ
66 66 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/04/1996 001196000699 B11 K24 - B11  
67 67 VŨ THỊ HẠNH 06/12/1989 163025690 B2 K156 - B2  
68 68 ĐỖ VĂN HÀO 29/09/2001 001201007282 B2 K153 - B2 SH lại LT + H + Đ
69 69 VŨ ĐỨC HẬU 19/05/1991 132144262 B2 K156 - B2  
70 70 BÙI THỊ THU HIỀN 22/02/1987 012187000008 B2 K154 - B2  
71 71 NGUYỄN THỊ HIỀN 05/05/1995 001195007622 B11 K25 - B11  
72 72 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 20/05/1993 034193000048 B2 K137 - B2  
73 73 NGUYỄN THU HIỀN 04/05/1986 038186009355 B2 K156 - B2  
74 74 PHẠM THỊ ÚT HIỀN 12/09/1989 001189021776 B11 K25 - B11  
75 75 LÊ MINH HIẾU 28/04/2001 001201004261 B2 K150 - B2 SH lại LT + H + Đ
76 76 LƯU TRUNG HIẾU 09/09/1994 001094016877 B2 K156 - B2  
77 77 NGUYỄN TRUNG HIẾU 27/08/1982 034082002765 B2 K156 - B2  
78 78 NGUYỄN VĂN HIẾU 02/04/1997 001097021772 B2 K156 - B2  
79 79 TRẦN THỊ HOÀI 25/11/1996 091775765 B11 K25 - B11  
80 80 LÊ HOÀN 12/07/1979 017199682 B2 K141 - B2 SH lại LT + H + Đ
81 81 ĐINH VIỆT HOÀNG 14/04/2000 113716744 B2 K148 - B2 SH lại LT + H + Đ
82 82 NGÔ VĂN HOÀNG 06/06/1994 001094017608 B2 K155 - B2  
83 83 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 05/05/1977 001177000362 B2 K152 - B2 SH lại H + Đ
84 84 LÊ THỊ TÚ HỒNG 05/08/1977 013008979 B11 K25 - B11  
85 85 NGUYỄN THỊ HỒNG 18/02/1985 001185017231 B2 K156 - B2  
86 86 TRẦN THỊ HỒNG 19/05/1999 001199008040 B2 K156 - B2  
87 87 TỐNG VĂN HỢP 22/03/1992 038092016149 B2 K151 - B2 SH lại LT + H + Đ
88 88 NGUYỄN THỊ HUẾ 15/09/1985 034185010540 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
89 89 VŨ THỊ HUỆ 30/03/1993 034193005502 B11 K23 - B11 SH lại H + Đ
90 90 NGUYỄN MẠNH HÙNG 03/05/1994 122135219 B2 K155 - B2  
91 91 NGUYỄN THẾ HÙNG 02/01/1980 013578469 B2 K140 - B2 SH lại H + Đ
92 92 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/09/1973 019073000004 B2 K138 - B2 SH lại LT + H + Đ
93 93 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/04/1981 172100053 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
94 94 NGÔ VĂN HƯNG 09/08/1976 001076008211 B2 K155 - B2  
95 95 NGUYỄN VĂN HƯNG 18/11/1968 250588875 B2 K150 - B2 SH lại H + Đ
96 96 LÊ THỊ HƯƠNG 23/01/1979 034179000113 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
97 97 TRẦN THỊ HƯƠNG 10/08/1991 038191005466 B2 K156 - B2  
98 98 NGÔ THỊ THÚY HƯỜNG 22/01/1980 017299870 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
99 99 NGUYỄN BÍCH HƯỜNG 20/11/1982 001182017712 B11 K25 - B11  
100 100 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 12/10/1984 001184023873 B2 K156 - B2  
101 101 NGUYỄN ĐỨC HUY 04/04/1986 162775610 B2 K156 - B2  
102 102 NGUYỄN ĐỨC HUY 06/09/1992 012880877 B11 K25 - B11  
103 103 NGUYỄN HỮU HUY 04/11/1998 017423402 B2 K156 - B2  
104 104 GIANG THỊ THU HUYỀN 07/12/1983 001183029480 B2 K151 - B2 SH lại LT + H + Đ
105 105 TẠ THỊ NGỌC HUYỀN 04/02/1988 001188017449 B11 K25 - B11  
106 106 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 06/07/1994 060977720 B2 K155 - B2  
107 107 HÀ VĂN KHẢI 04/11/1993 132247146 B2 K156 - B2  
108 108 BÙI ĐÌNH KHANH 21/08/1977 001077012977 B2 K148 - B2 SH lại H + Đ
109 109 LÊ TRUNG KIÊN 23/05/1985 038085010326 B11 K25 - B11  
110 110 VŨ TRUNG KIÊN 26/08/1999 030099000497 B2 K156 - B2  
111 111 NGUYỄN TÙNG LÂM 03/06/1982 031082010477 B11 K25 - B11  
112 112 LƯU ĐÌNH LÃM 25/11/1996 145653837 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
113 113 HỎA THỊ LAN 23/08/1984 038184000136 B11 K25 - B11  
114 114 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 01/02/1994 017351052 B11 K24 - B11  
115 115 NGUYỄN THỊ LAN 23/12/1976 001176020545 B11 K25 - B11  
116 116 THẠC THỊ HƯƠNG LAN 03/06/1985 001185010812 B11 K25 - B11  
117 117 TẠ VĂN LỊCH 28/09/1989 037089002161 B2 K155 - B2  
118 118 LÊ CÔNG LIÊM 21/08/2001 001201006403 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
119 119 BÙI QUÝ LINH 02/04/1992 038092011388 B2 K156 - B2  
120 120 LƯƠNG NGỌC LINH 23/06/1982 036082011300 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
121 121 NGUYỄN NHẬT LINH 10/07/1992 001192008186 B11 K20 - B11 SH lại H + Đ
122 122 TRẦN TIẾN LINH 17/08/1999 187587139 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
123 123 TRƯƠNG THÙY LINH 08/12/1984 012389107 B2 K156 - B2  
124 124 VƯƠNG TUẤN LINH 20/10/1989 112357537 B2 K156 - B2  
125 125 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 01/07/1982 025182000133 B2 K153 - B2 SH lại LT + H + Đ
126 126 HOÀNG VĂN LỢI 26/06/1991 163146575 B2 K156 - B2  
127 127 PHẠM TÂM LONG 18/07/1995 063402039 B11 K25 - B11  
128 128 LƯU VĂN LƯỢNG 15/12/1988 173371463 C K95 - C SH lại H + Đ
129 129 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 25/03/1995 063434925 B11 K25 - B11  
130 130 NGUYỄN THỊ LÝ 10/11/1988 012875729 B11 K25 - B11  
131 131 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 17/02/1991 012822599 B11 K25 - B11  
132 132 NGÔ VĂN MẠNH 25/10/1992 187333233 B2 K156 - B2  
133 133 NGUYỄN VĂN MINH 07/09/1988 038088000204 B2 K156 - B2  
134 134 PHẠM NGỌC MINH 27/08/1988 172642338 B2 K155 - B2  
135 135 PHAN VĂN MINH 26/04/1992 036092009193 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
136 136 LÝ THANH NAM 13/10/1988 038088005838 B2 K148 - B2 SH lại LT + H + Đ
137 137 NGUYỄN THẾ NAM 26/11/1985 111729437 B2 K156 - B2  
138 138 NGUYỄN VĂN NĂNG 27/01/1985 001085023731 B2 K156 - B2  
139 139 LÊ THỊ NGA 16/01/1986 001186014049 B11 K25 - B11  
140 140 TRẦN THÙY NGÂN 22/10/1987 012754740 B11 K25 - B11  
141 141 NGUYỄN HÙNG NGẠN 05/11/1980 030080002431 B2 K155 - B2  
142 142 BÙI ĐÌNH NGHĨA 01/09/1980 135153642 B2 K127 - B2 SH lại LT + H + Đ
143 143 NGUYỄN XUÂN NGHĨA 04/09/1989 001089027031 B2 K156 - B2  
144 144 TỐNG THỊ THU NGỌC 15/05/1983 025183000925 B11 K25 - B11  
145 145 HOÀNG THỊ NGUYỆT 10/08/1988 030188008192 B2 K156 - B2  
146 146 PHẠM MINH NGUYỆT 20/01/1983 013256136 B11 K25 - B11  
147 147 ĐỖ THỊ NHUNG 02/09/1995 038195003772 B11 K24 - B11 SH lại H + Đ
148 148 HOÀNG THỊ KIM OANH 26/10/1983 015183000352 B11 K25 - B11  
149 149 VÕ THỊ TÚ OANH 08/05/1985 042185001039 B11 K25 - B11  
150 150 MAI HỒNG PHONG 19/09/1999 001099000876 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
151 151 NGUYỄN THIÊN PHONG 05/10/1993 001093007158 B2 K155 - B2 SH lại LT + H + Đ
152 152 NGUYỄN VĂN PHÚ 19/09/1981 111705400 B2 K142 - B2 SH lại LT + H + Đ
153 153 PHÙNG VĂN PHÚ 05/11/1984 001084022079 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
154 154 NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG 22/04/1990 125317569 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
155 155 NGUYỄN THU PHƯƠNG 30/09/1987 001187025407 B11 K23 - B11 SH lại H + Đ
156 156 LÊ THỊ PHƯỢNG 25/12/1989 173584519 B2 K154 - B2 SH lại LT + H + Đ
157 157 LÊ VĂN QUÂN 18/02/1997 113686112 B2 K154 - B2  
158 158 NGUYỄN KIM QUÂN 08/06/1987 001087016591 B2 K150 - B2 SH lại H + Đ
159 159 PHƯƠNG KIM QUÂN 10/01/1982 141964666 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
160 160 NGUYỄN NGỌC QUÝ 07/11/1980 001080009628 B2 K154 - B2 SH lại LT + H + Đ
161 161 VŨ THỊ HỒNG QUYÊN 20/01/2001 001301029544 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
162 162 ĐẶNG THỊ QUỲNH 08/10/1993 132248374 B11 K24 - B11 SH lại LT + H + Đ
163 163 LÒ VĂN QUỲNH 20/09/2000 051121908 B2 K156 - B2  
164 164 PHAN SANG 30/12/1995 013477084 B2 K142 - B2 SH lại H + Đ
165 165 PHƯƠNG VĂN SANG 25/03/1998 036098003228 B2 K149 - B2 SH lại H + Đ
166 166 NGUYỄN THỊ SOAN 25/07/1985 033185004546 B2 K156 - B2  
167 167 NGUYỄN NGỌC SƠN 13/10/1992 194507818 B2 K156 - B2  
168 168 VŨ NGỌC SƠN 05/06/2000 001200013068 B2 K155 - B2 SH lại LT + H + Đ
169 169 BÙI THỊ MINH TÂM 03/12/1997 164640725 B2 K153 - B2 SH lại LT + H + Đ
170 170 LÊ XUÂN TÂN 22/02/1991 173623826 B2 K127 - B2 SH lại LT + H + Đ
171 171 NGÔ DUY TÂN 28/03/1983 001083021461 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
172 172 BÙI DOÃN THẮNG 17/02/1985 001085028839 C   SH lại H + Đ
173 173 HOÀNG NGỌC THẮNG 29/07/2001 001201002965 B2 K150 - B2 SH lại LT + H + Đ
174 174 ĐINH THỊ THẢO 06/06/1998 038198002343 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
175 175 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/09/1994 164592244 B2 K156 - B2  
176 176 NGUYỄN THỊ THE 20/03/1984 036184012900 B2 K156 - B2  
177 177 NGUYỄN VĂN THIỆN 08/11/1999 030099002858 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
178 178 NGUYỄN VĂN THỊNH 03/02/1984 001084002629 B2 K150 - B2 SH lại LT + H + Đ
179 179 HOÀNG THỊ THƠM 06/02/1988 038188002759 B11 K23 - B11 SH lại LT + H + Đ
180 180 ĐẶNG THỊ PHONG THU 25/04/1974 001174001895 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
181 181 MAI THỊ THU 18/12/1978 013097697 B2 K156 - B2  
182 182 NGUYỄN THỊ THÁI THUẬN 25/10/1980 013168106 B2 K110 - B2 SH lại H + Đ
183 183 LÊ THỊ THÚY 20/09/1984 019184000117 B11 K25 - B11  
184 184 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY 29/07/1982 001182014828 B2 K156 - B2  
185 185 NGUYỄN NGỌC THỦY 23/12/1988 183579836 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
186 186 NGUYỄN PHƯƠNG THỦY 14/07/1981 063283657 B2 K148 - B2 SH lại LT + H + Đ
187 187 GIÁP VĂN TIÊN 16/05/1996 082288361 B2 K151 - B2 SH lại H + Đ
188 188 LƯƠNG DUY TIẾN 20/11/1983 001083013548 B2 K122 - B2 SH lại LT + H + Đ
189 189 NGUYỄN THANH TIẾN 20/01/1987 250726870 B2 K156 - B2  
190 190 NGUYỄN THỊ TIẾN 25/10/1978 001178019732 B11 K25 - B11  
191 191 ĐỖ XUÂN TÌNH 12/12/1983 001083006091 B2 K147 - B2 SH lại H + Đ
192 192 NGUYỄN THỊ TĨNH 01/03/1986 112003628 B2 K150 - B2 SH lại H + Đ
193 193 NGUYỄN GIA TỈNH 01/03/1983 112138667 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
194 194 TRẦN ĐỨC TOAN 09/12/1990 034090002135 B2 K155 - B2  
195 195 BÙI ĐỨC TOÀN 23/05/1999 038099000792 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
196 196 ĐÀM VIẾT TOÀN 06/11/1962 001062016462 B11 K25 - B11  
197 197 HOÀNG BẢO TRÂM 26/01/2001 001301003533 B11 K25 - B11  
198 198 CAO THỊ QUỲNH TRANG 26/04/1992 060885864 B2 K155 - B2  
199 199 ĐOÀN THU TRANG 02/04/1982 036182000140 B11 K25 - B11  
200 200 HOÀNG THỊ THANH TRANG 05/03/1986 030186004214 B11 K25 - B11  
201 201 NGUYỄN BÁ TRIỀU 25/02/1992 187198746 B2 K155 - B2  
202 202 HOÀNG ĐỨC TRUNG 10/08/1994 135790017 B2 K149 - B2 SH lại H + Đ
203 203 NGUYỄN QUANG TRUNG 07/04/1998 168612008 B2 K145 - B2 SH lại LT + H + Đ
204 204 PHẠM XUÂN TRUNG 22/04/1982 012759944 B2 K156 - B2  
205 205 PHAN THÀNH TRUNG 19/03/1991 001091023144 B2   SH lại LT + H + Đ
206 206 TRẦN ĐỨC TRUNG 28/11/1992 012956843 B2 K155 - B2  
207 207 NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG 24/04/1976 001076019733 B11 K25 - B11  
208 208 NGUYỄN ANH TÚ 03/12/1999 017521189 B2 K156 - B2  
209 209 HỒ VĂN TƯ 27/09/1992 174653895 B2 K153 - B2 SH lại H + Đ
210 210 LÊ ANH TUẤN 07/12/1989 112400260 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
211 211 NGUYỄN MINH TUẤN 08/03/1987 001087009600 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
212 212 TRẦN VĂN TÚC 10/09/1988 163055616 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
213 213 TRẦN CHÍ TÙNG 27/12/1980 012449164 B11 K25 - B11  
214 214 VŨ VĂN TƯƠI 07/09/1987 172677431 B2 K152 - B2 SH lại LT + H + Đ
215 215 NGUYỄN MẠNH TƯỞNG 15/07/1979 001079016322 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
216 216 DOÃN THỊ VÂN 01/06/1988 112271041 B2 K152 - B2 SH lại H + Đ
217 217 NGUYỄN THỊ VÂN 14/03/1982 036182000822 B2 K154 - B2 SH lại H + Đ
218 218 NGUYỄN ĐÌNH VANG 15/03/1980 125028821 B2 K137 - B2 SH lại LT + H + Đ
219 219 HOÀNG QUỐC VIỆT 14/05/1994 001094000708 B2 K156 - B2  
220 220 DOÃN NGỌC VINH 29/04/1988 112236804 B2 K155 - B2  
221 221 NGUYỄN VĂN SƠN VINH 16/06/1976 111966946 B2   SH lại LT + H + Đ
222 222 NGUYỄN NGỌC VĨNH 04/11/1985 035085005306 B2 K96 - B2 SH lại LT + H + Đ
223 223 PHẠM ĐÌNH VĨNH 22/01/1987 162905251 B2 K154 - B2 SH lại LT + H + Đ
224 224 ĐẶNG ĐỨC VƯỢNG 13/10/1998 142827238 B2 K156 - B2  
225 225 PHẠM VĂN XUÂN 25/01/1990 173209670 B2 K156 - B2  
226 226 HOÀNG HỒNG YẾN 12/04/1965 001165009423 B2 K155 - B2 SH lại H + Đ
227 227 HOÀNG LÊ YẾN 24/11/1981 017433008 B11 K25 - B11  
228 228 NGUYỄN THỊ YẾN 19/08/1996 001196012458 B11 K24 - B11  
229 229 TẠ VĂN TƯỜNG 01/01/1969 001069011692 B2   SH lại LT + H + Đ
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ