Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.com
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & KỸ THUẬT ÔTÔ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2019
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HẠNG GHI CHÚ
1 1 LƯƠNG VĂN ÁI 30/12/1981 B2 SH lại H + Đ
2 2 NGUYỄN ĐẠI AN 14/09/1979 B2  
3 3 TRỊNH TRƯỜNG AN 04/11/1998 B2  
4 4 ĐẶNG NHẬT ANH 17/11/1986 B2 SH lại H + Đ
5 5 HÀ TÚ ANH 20/12/1994 B2  
6 6 HOÀNG VĂN ANH 09/03/1995 B2  
7 7 LÊ THANH ANH 19/07/1988 B2  
8 8 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 06/12/1979 B2 SH lại LT + H + Đ
9 9 NGUYỄN QUANG ANH 19/12/1993 B2  
10 10 NGUYỄN TUẤN ANH 01/12/1983 B2  
11 11 PHẠM ĐỨC ANH 08/05/1999 B2 SH lại LT + H + Đ
12 12 PHẠM TUẤN ANH 06/11/1986 B2  
13 13 TRẦN THỊ THIỀU ANH 23/01/1976 B2  
14 14 LÊ VĂN BẰNG 15/05/1979 B2  
15 15 MAI VĂN BÍNH 08/08/1976 B11 SH lại LT + H + Đ
16 16 NGUYỄN PHƯỢNG BÌNH 14/11/1994 B2  
17 17 NGUYỄN THANH BÌNH 28/02/1990 B2  
18 18 NGUYỄN VĂN BÌNH 08/04/1989 B2 SH lại LT + H + Đ
19 19 ĐINH MẠNH CHĂM 18/11/1977 B2 SH lại LT + H + Đ
20 20 NGUYỄN NGỌC CHIÊM 26/01/1988 B2 SH lại LT + H + Đ
21 21 ĐINH VĂN CHIẾN 25/10/1981 B2 SH lại LT + H + Đ
22 22 LẠI PHÚ CHIẾN 23/11/1982 B2 SH lại H + Đ
23 23 TRẦN HỮU CHUNG 20/11/1984 B2 SH lại LT + H + Đ
24 24 ĐÀO QUỐC CHƯỞNG 26/06/1984 B2  
25 25 NÔNG THỊ CHUYÊN 15/10/1990 B2 SH lại H + Đ
26 26 BÙI THÀNH CÔNG 21/07/1993 B2 SH lại H + Đ
27 27 ĐOÀN MẠNH CÔNG 07/06/1994 B2  
28 28 LÃ VĂN CÔNG 10/11/1982 B2  
29 29 MAI VĂN CÔNG 15/09/1990 B2 SH lại LT + H + Đ
30 30 NGUYỄN MINH CÔNG 25/08/1997 B2  
31 31 TẠ VIỆT CÔNG 25/10/1997 B2  
32 32 LÊ VĂN CƯỜNG 25/04/1992 B2  
33 33 TRẦN VĂN CƯỜNG 21/05/1984 B2  
34 34 MAI VĂN ĐẠI 02/07/1985 B2  
35 35 MAI THỊ ĐÀO 23/07/1982 B2  
36 36 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 25/01/1993 B2  
37 37 VŨ QUANG ĐẠT 16/06/1989 B2 SH lại LT + H + Đ
38 38 TRẦN HỒNG DIỆP 28/12/1987 B11 SH lại LT + H + Đ
39 39 KHUẤT VĂN DOANH 02/11/1987 B2 SH lại LT + H + Đ
40 40 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 02/10/1994 B2  
41 41 PHẠM VIẾT ĐỨC 13/07/1987 B2 SH lại LT + H + Đ
42 42 TRẦN MINH ĐỨC 05/11/1998 B2 SH lại H + Đ
43 43 ĐỨC THỊ MAI DUNG 14/07/1986 B2 SH lại LT + H + Đ
44 44 PHẠM THỊ DUNG 23/11/1993 B2 SH lại H + Đ
45 45 NGUYỄN TIẾN DŨNG 28/12/1999 B2  
46 46 TRẦN VIỆT DŨNG 15/01/1998 B2  
47 47 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 19/02/1994 B2  
48 48 HOÀNG ĐỨC DƯƠNG 12/09/1999 B2  
49 49 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 28/04/1989 B2 SH lại H + Đ
50 50 ĐẶNG KHƯƠNG DUY 13/12/1997 B2 SH lại LT + H + Đ
51 51 LẠI ĐĂNG DUY 01/04/1991 B2 SH lại LT + H + Đ
52 52 LƯU THỦY LÊ DUY 02/11/1986 B2  
53 53 NGÔ QUANG DUY 08/07/1990 B2  
54 54 TRẦN VĂN DUY 23/03/1986 B2  
55 55 NGUYỄN THỊ DUYÊN 20/04/1988 B11 SH lại LT + H + Đ
56 56 NGUYỄN VĂN GIÁP 10/05/1984 B2  
57 57 ĐỖ THỊ HÀ 22/01/1979 B2 SH lại H + Đ
58 58 HOÀNG THỊ HÀ 12/12/1990 B2 SH lại LT + H + Đ
59 59 NGUYỄN CÔNG VIỆT HÀ 18/05/2000 B2  
60 60 NGUYỄN MẠNH HÀ 03/06/1994 B2  
61 61 NGUYỄN MẠNH HÀ 09/03/1990 B2 SH lại H + Đ
62 62 TRẦN THỊ THANH HÀ 14/10/1996 B2  
63 63 LÊ VĂN HAI 11/06/1979 B2  
64 64 TRẦN TRUNG HẢI 29/05/1992 B2 SH lại H + Đ
65 65 PHẠM MINH HẰNG 26/12/1995 B2  
66 66 PHẠM THÚY HẰNG 25/12/1997 B2 SH lại H + Đ
67 67 NGUYỄN THỊ HẠNH 15/09/1976 B2  
68 68 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 29/05/1982 B2 SH lại H + Đ
69 69 PHẠM THỊ THU HẠNH 09/05/1991 B2  
70 70 ĐÀM THỊ BÍCH HIỀN 16/07/1985 B2  
71 71 NGUYỄN BÁ HIỂN 11/09/1982 B2  
72 72 TRẦN ĐỨC HIỆN 12/02/1991 B2  
73 73 NGÔ TRẦN HIỆP 22/05/1989 B2  
74 74 NGUYỄN QUANG HIỆP 22/10/2000 B2 SH lại H + Đ
75 75 TRẦN VĂN HIỆP 25/06/1986 B2  
76 76 CÙ TRUNG HIẾU 09/06/1997 B2  
77 77 NGUYỄN VIẾT HIẾU 03/07/1991 B2  
78 78 NGUYỄN HỒNG HOA 22/12/1994 B2  
79 79 MAI TRỌNG HÓA 16/02/1997 B2 SH lại H + Đ
80 80 NGUYỄN TIẾN HÒA 26/04/1978 B2 SH lại H + Đ
81 81 TRẦN VĂN HOÀNG 14/09/2000 B2 SH lại LT + H + Đ
82 82 TRƯƠNG CÔNG HOÀNG 02/01/1995 B2  
83 83 LẠI THỊ HÒE 10/03/1981 B2 SH lại H + Đ
84 84 NGUYỄN TIẾN HUẤN 22/08/1988 B2  
85 85 NGUYỄN VĂN HUẤN 15/11/1980 B2 SH lại H + Đ
86 86 ĐỖ THỊ HUỆ 15/07/1984 B2 SH lại LT + H + Đ
87 87 ĐỖ THỊ KIM HUỆ 22/09/1983 B2  
88 88 CHU VIỆT HÙNG 20/11/1973 B2 SH lại LT + H + Đ
89 89 ĐỖ THẾ HÙNG 22/11/1999 B2 SH lại LT + H + Đ
90 90 HOÀNG NGỌC HÙNG 30/03/1986 B2 SH lại LT + H + Đ
91 91 HOÀNG VĂN HÙNG 25/07/1962 B2 SH lại H + Đ
92 92 NGUYỄN DUY HÙNG 16/08/1994 B2 SH lại H + Đ
93 93 NGUYỄN VĂN HÙNG 19/09/1992 B2  
94 94 TẠ VĂN HÙNG 22/02/1979 B2  
95 95 ĐOÀN LÊ HƯNG 27/11/1990 B2 SH lại LT + H + Đ
96 96 LÊ NHỮ HƯNG 13/05/1993 B2  
97 97 LƯƠNG ĐỨC HƯNG 23/01/1990 B2 SH lại LT + H + Đ
98 98 NGUYỄN THẢO HƯƠNG 31/08/1987 B11 SH lại LT + H + Đ
99 99 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19/06/1983 B2  
100 100 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 17/06/1983 B2  
101 101 NGUYỄN THU HƯƠNG 18/09/1994 B2 SH lại H + Đ
102 102 TRƯƠNG THỊ DẠ HƯƠNG 31/03/1986 B2  
103 103 NGÔ MINH HUY 07/04/1995 B2  
104 104 NGUYỄN VĂN HUY 05/10/1989 B2  
105 105 ĐOÀN THU HUYỀN 12/01/1990 B2  
106 106 VŨ XUÂN KHẢI 24/02/1990 B2  
107 107 MAI BỘI KHANH 14/12/1998 B2  
108 108 LƯƠNG VIẾT KHỞI 21/05/2000 B2  
109 109 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 29/05/1990 B11  
110 110 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30/07/1980 B2  
111 111 NGUYỄN VĂN LÂM 10/07/1984 B2  
112 112 ĐỖ THỊ LIÊN 16/08/1979 B2 SH lại LT + H + Đ
113 113 NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU 28/08/1985 B2 SH lại H + Đ
114 114 NGUYỄN NGỌC LĨNH 08/06/1992 B2  
115 115 ĐỨC TRẦN LỢI 10/05/1990 B2  
116 116 TẠ ĐỨC LONG 15/07/1976 B2 SH lại LT + H + Đ
117 117 TRẦN ĐỨC HƯNG LONG 08/02/2001 B11  
118 118 CHU TRỌNG LƯỢNG 25/12/1989 B2  
119 119 HỨA QUẾ LY 22/03/1989 B2  
120 120 HOÀNG VĂN MẲN 01/02/1995 B2 SH lại LT + H + Đ
121 121 BÙI HỮU MẠNH 12/12/1980 B2  
122 122 LÂM VĂN MẠNH 12/04/1985 B2  
123 123 NGUYỄN TIẾN MẠNH 21/08/1999 B2  
124 124 LƯU VĂN MINH 11/07/1993 B2 SH lại H + Đ
125 125 PHẠM HOÀNG MINH 20/06/2000 B2  
126 126 NGUYỄN HÀ MY 29/11/2000 B2 SH lại LT + H + Đ
127 127 VÕ TRÀ MY 11/10/1973 B2  
128 128 ĐỖ HOÀI NAM 08/08/1981 B2 SH lại LT + H + Đ
129 129 MAI KHÁNH NAM 20/11/1998 B2  
130 130 NGUYỄN TRƯỜNG NAM 07/11/1983 B2  
131 131 PHẠM ĐỨC NAM 20/01/1994 B2  
132 132 ĐỖ THỊ NGA 05/12/1985 B2  
133 133 VÕ THI NGA 02/01/1992 B11  
134 134 NGUYỄN QUỲNH NGÂN 11/12/1976 B2 SH lại H + Đ
135 135 TRẦN THỊ NGÂN 14/03/1985 B2 SH lại LT + H + Đ
136 136 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 11/04/1989 B2  
137 137 LỖ BÁ NGHIỆP 21/08/1981 B2 SH lại LT + H + Đ
138 138 ĐÔNG THỊ ÁNH NGỌC 17/02/1985 B2  
139 139 HÀ THỊ NGỌC 11/06/1975 B2 SH lại H + Đ
140 140 NGUYỄN CAO NGUYÊN 29/10/1993 B2  
141 141 NGUYỄN HỒNG NGUYỆT 26/07/1984 B2 SH lại LT + H + Đ
142 142 HÀ VĂN OANH 17/03/1993 B2 SH lại H + Đ
143 143 TỐNG VĂN PÁO 06/01/1993 B2 SH lại H + Đ
144 144 HOÀNG VĂN PHI 18/11/1977 B2  
145 145 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 25/12/1975 B2 SH lại LT + H + Đ
146 146 VŨ THỊ VĂN PHONG 25/06/1984 B2  
147 147 NGUYỄN HỒNG PHÚ 27/07/1991 B2 SH lại LT + H + Đ
148 148 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 29/01/1995 B2  
149 149 PHẠM VĂN PHƯỞNG 13/08/1984 B2  
150 150 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 25/11/1981 B2  
151 151 LÊ MINH QUÂN 30/10/1999 B2  
152 152 LÊ VĂN QUÂN 18/06/1980 B2  
153 153 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 13/05/1990 B2  
154 154 NGUYỄN MINH QUỐC 06/01/1991 B2  
155 155 PHẠM VĂN QUYẾT 01/02/1993 B2  
156 156 TRẦN XUÂN QUYẾT 19/11/1993 B2 SH lại H + Đ
157 157 ĐỖ VĂN QUỲNH 17/06/1992 B2  
158 158 LƯU XUÂN SANG 27/03/1993 B2 SH lại H + Đ
159 159 TRẦN MẠNH SƠN 20/01/1992 B2  
160 160 TRẦN NGỌC SƠN 28/07/1995 B2  
161 161 NGUYỄN VĂN SƯỚNG 10/11/1983 B2 SH lại LT + H + Đ
162 162 ĐÀO SINH THÁI 09/04/1991 B2  
163 163 ĐẶNG CHIẾN THẮNG 05/03/2000 B2  
164 164 LÝ MẠNH THẮNG 06/08/1997 B2 SH lại LT + H + Đ
165 165 NGUYỄN THỊ THẮNG 07/01/1980 B2 SH lại LT + H + Đ
166 166 HOÀNG NGỌC THANH 06/08/1988 B2 SH lại LT + H + Đ
167 167 NGUYỄN THỊ THANH 11/03/1975 B2 SH lại LT + H + Đ
168 168 NGUYỄN VĂN THANH 02/03/1981 B2  
169 169 PHẠM HỒNG THANH 10/06/1970 B2  
170 170 CAO HỢP THÀNH 19/01/1990 B2  
171 171 ĐẶNG TRUNG THÀNH 26/03/1991 B2  
172 172 LÊ MINH THÀNH 29/10/1996 B2  
173 173 ĐẶNG THỊ THANH THẢO 13/06/1988 B2  
174 174 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 28/08/1986 B2  
175 175 ĐỖ VĂN THẾ 01/08/1992 B2 SH lại H + Đ
176 176 NGUYỄN VĂN THẾ 16/01/1993 B2  
177 177 NGUYỄN TÙNG THI 04/06/1987 B2 SH lại LT + H + Đ
178 178 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 06/07/1982 B2 SH lại LT + H + Đ
179 179 ĐỖ VĂN THỤ 05/04/1988 B2  
180 180 NGUYỄN NGỌC THUẦN 01/07/1991 B2 SH lại H + Đ
181 181 PHẠM VĂN THUẬT 01/03/1975 B2 SH lại LT + H + Đ
182 182 NGÔ THỊ MINH THÚY 19/07/1991 B2  
183 183 NGUYỄN THỊ THÚY 09/03/1987 B2  
184 184 PHÙNG THỊ THÚY 06/03/1993 B2  
185 185 BÙI BÍCH THỦY 15/04/1998 B11 SH lại LT + H + Đ
186 186 ĐOÀN THỊ THANH THỦY 08/05/1979 B2 SH lại H + Đ
187 187 HOÀNG THỊ THỦY 14/03/1990 B2 SH lại H + Đ
188 188 LÊ THỊ BÍCH THỦY 10/03/1981 B2  
189 189 AN VIỆT TIẾN 14/11/1977 B2 SH lại LT + H + Đ
190 190 ĐẶNG THỊ TIẾN 27/09/1975 B2  
191 191 ĐỖ HỮU TIẾN 26/07/1992 B2 SH lại H + Đ
192 192 VÕ TRUNG TÍN 06/10/1997 B2  
193 193 BÙI ĐỨC TOÁN 11/02/1984 B2  
194 194 NGUYỄN VĂN TOÁN 12/01/1974 B2  
195 195 LÊ HUY TOÀN 01/06/1984 B2  
196 196 VŨ VĂN TOÀN 18/12/1999 B2  
197 197 MAI THU TRANG 08/05/1999 B2  
198 198 PHÙNG MẠNH TRÁNG 27/12/1990 B2  
199 199 PHẠM CÔNG TRỨ 31/08/1989 B2  
200 200 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 15/10/1983 B2  
201 201 LÊ MINH TRƯỜNG 13/04/1994 B2  
202 202 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 23/04/1984 B2 SH lại LT + H + Đ
203 203 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 16/07/1994 B2 SH lại H + Đ
204 204 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG 16/11/1994 B2  
205 205 NGUYỄN ANH TÚ 21/06/1992 B2  
206 206 NGUYỄN DUY TƯ 20/03/1989 B2  
207 207 BÙI QUANG TUẤN 02/08/1990 B2  
208 208 ĐỖ ANH TUẤN 04/10/1993 B2  
209 209 LÊ ANH TUẤN 20/08/1995 B2  
210 210 LƯƠNG MINH TUẤN 12/11/1989 B2  
211 211 NGUYỄN NGỌC TUẤN 25/03/1993 B2 SH lại LT + H + Đ
212 212 TRỊNH VĂN TUẤN 10/07/1977 B2 SH lại H + Đ
213 213 ĐOÀN VĂN TÙNG 20/12/1993 B2  
214 214 MAI VĂN TÙNG 10/02/1991 B2 SH lại H + Đ
215 215 VŨ QUANG TÙNG 01/09/1996 B2  
216 216 NGUYỄN THỊ TƯƠI 08/08/1983 B2  
217 217 NGUYỄN VĂN TUYÊN 01/03/1986 B2 SH lại H + Đ
218 218 NGÔ ÁNH TUYẾT 17/02/1998 B2 SH lại H + Đ
219 219 KIỀU THỊ TÝ 19/04/1984 B2 SH lại LT + H + Đ
220 220 MAI THU VÂN 12/05/1990 B2  
221 221 NGUYỄN HẢI VÂN 04/07/1978 B11  
222 222 NGUYỄN THỊ HIỀN VÂN 03/02/1985 B2  
223 223 NGUYỄN TIẾN VIỆT 22/07/1984 B2 SH lại H + Đ
224 224 MAI TUẤN VŨ 15/10/1993 B2  
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ