Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comTHÔNG BÁO TRẢ GIẤY PHÉP LÁI XE

 

Từ ngày 01/08/2019, Trường Lái xe Ngọc Hà bắt đầu trả Giấy phép lái xe cho những anh/chị thi đạt ngày 23/07/2019.

Địa điểm trả GPLX: Phòng Quản trị - Tuyển sinh (Chèm, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm).

Thời gian: từ 8h30 đến 16h30 (thứ 2 - Chủ nhật ).

Khi đi nhận GPLX, vui lòng mang theo CMND/CCCD.

 

 Đối với các anh/chị thi đạt của Trung tâm Dạy nghề - Học viện An ninh, Trung tâm Dạy nghề - Học viện Quốc tế, Trường Đại học Thành Đô, Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông Đô và Trung tâm Đào tạo & Kỹ thuật Ô tô, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở đào tạo/giáo viên hướng dẫn để nhận GPLX.