Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comTHÔNG BÁO TRẢ GIẤY PHÉP LÁI XE


Từ 14h00 chiều ngày 21/07/2021, Trường Trung cấp Ngọc Hà bắt đầu trả Giấy phép lái xe cho những anh/chị thi đạt ngày 14/07/2021

Địa điểm trả GPLX: Phòng Quản lý Đào tạo (Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội).

Thời gian: từ 08h00 đến 17h00 (thứ 2 - Chủ nhật ).

Khi đi nhận GPLX, vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy hẹn.


Đối với các anh/chị thi đạt của Trung tâm Dạy nghề - Học viện An ninh, Trung tâm Dạy nghề - Học viện Quốc tế, Trường Đại học Thành Đô, Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông Đô và Trung tâm Đào tạo & Kỹ thuật Ô tô, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở đào tạo/giáo viên hướng dẫn để nhận GPLX.