Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comBé đi học lái xe


Những hình ảnh đáng yêu của hai "học viên" nhỏ tuổi nhất của Trung tâm đi tập xe cùng mẹ ngày 05/12/2013.

Bé Bông đi học lái xe với Mẹ & em Lật đật:


"Mẹ ơi, Kem cũng muốn học lái xe":


Chúc hai "học viên" nhí và Mẹ sớm thi đỗ!

Like us on Facebook