Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comHọc đâu thi đấy! Học gì thi nấy!

Học đâu thi đấy! Học gì thi nấy! là thế mạnh của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Ngọc Hà. Học và thi trên cùng một sân. Toàn bộ chương trình học đều đã được thảo luận, thống nhất thực hiện theo từng bài, bảo đảm, quy định chung,

Ngọc Hà đang từng bước vươn tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, con đường đó không hề dễ dàng. Đồng nghiệp và học viên giúp đỡ Ngọc Hà nhé! Bất cứ ý kiến gì khen, chê, thắc mắc, đề nghị… liên quan đến Ngọc Hà xin hãy cho biết ngay nhé! Liên hệ. Rất cảm ơn và mong chờ ý kiến của bạn!