Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comGiới thiệu chung
Previous
 • NGOCHACO

 • Thỏa mãn nhu cầu người học

 • Mỗi tháng khai giảng một khóa và phục vụ các kỳ sát hạch cấp GPLX của các đơn vị đào tạo

 • Sân tập và phương tiện sử dụng công nghệ cao

 • Sân tập và phương tiện sử dụng công nghệ cao

 • Sân tập và phương tiện sử dụng công nghệ cao

 • Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, chuyên nghiệp

 • Đội ngũ giáo viên nhiệt tình chuyên nghiệp

 • Đội ngũ giáo viên nhiệt tình chuyên nghiệp

 • Cán bộ tư vấn và hỗ trợ đến từng học viên

 • Trả giấy phép lái xe tại nhà

 • Một buổi tập đêm

 • Một buổi tập đêm

 • Kiểm tra xe trước khi đi tập

 • Học về cấu tạo ô tô

Next