Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.com- ĐĂNG KÝ XE TẬP QUA MẠNG

Đăng ký    Hủy


- Đăng ký xe tập trực tiếp tại trung tâm

- Đăng ký xe tập qua cán bộ tư vấn

*Lưu ý: Học viên làm thủ tục lấy phiếu tập trước thời gian bắt đầu tập ít nhất 1 giờ

    Khoảng thời gian xe bận

     Khoảng thời gian xe rảnh

    
Xem lịch

TÊN XE 7H00 7H30 8H00 8H30 9H00 9H30 10H00 10H30 11H00 11H30 12H00