Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.com  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Là công dân Việt Nam

- Tuổi: (Tính đến ngày dự sát hạch lái xe)

+ Đủ 18 tuổi đối với Hạng B2

+ Đủ 21 tuổi đối với Hạng C

- Sức khỏe: Theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

  NGƯỜI HỌC CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC BẰNG CÁCH

- Đăng ký qua website

- Liên hệ trực tiếp với văn phòng của trung tâm

- Liên hệ với cán bộ tư vấn của trung tâm

(Liên hệ với trung tâm & cán bộ tư vấn)

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  Hạng B2   Hạng C (Ô tô chở người đến 9 chỗ, ô tô tải, máy kéo có trọng tải < 3.5 tấn)

Đăng ký     Hủy

(*) Cán bộ tư vấn của trung tâm sẽ liên lạc với người học trong thời gian sớm nhất