Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comQuy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà

Quy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà

Danh sách SBD sát hạch ngày 11/05/2021 (SBD 131-258)

TẠM NGỪNG SÁT HẠCH CẤP GPLX TỪ 10/05/2021


Danh sách SBD sát hạch ngày 11/05/2021 (SBD 1-130)

TẠM NGỪNG SÁT HẠCH CẤP GPLX TỪ 10/05/2021

Hướng dẫn khai báo y tế Online bằng ứng dụng NCOVI

Yêu cầu học viên tải ứng dụng NCOVI và khai báo y tế trước khi đến trường


Kế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 05/2021

Kế hoạch từ 16/05 tới 31/05/2021