Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comKế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 04/2019

Kế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 04/2019

Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ B1K43 và CK34

Ngày 27/04/2019: Tổng ôn Luật; Thi Chứng chỉ


Thông báo lịch học Luật GTĐB tháng 04/2019

Ngày 06, 13, 20 & 27/04/2019: Học Luật GTĐB

Danh sách SBD sát hạch ngày 18/04/2019

Trường Trung cấp Ngọc Hà


Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ B11-K43 & C-K34

Ngày 27/04/2019: Tổng ôn Luật & thi chứng chỉ Tháng 05/2019: Thi Sát hạch