Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comLịch tổng ôn, thi chứng chỉ & sát hạch B11K47

Ngày 07/08/2019: Tổng ôn Luật; Thi Chứng chỉ Ngày 16/08/2019: Thi Sát hạch


Danh sách SBD sát hạch ngày 22/08/2019

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ

Thông báo lịch học Lý thuyết tháng 08/2019

Ngày 03,10,17&24;/08/2019: Học Lý thuyết


Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ và sát hạch B2K115 & CK36

Ngày 07/08/2019: Tổng ôn Luật & thi chứng chỉ Ngày 22/08/2019: Thi Sát hạch