Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comKế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 02/2019

Kế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 02/2019


Thông báo lịch học Luật GTĐB tháng 02/2019

Ngày 16 & 23/02/2019: Học Luật GTĐB

Danh sách thí sinh dự sát hạch cấp GPLX ngày 20/02/2019

Trung tâm Dạy nghề Lái xe Đông Đô


Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ B1K41 & B2K109

Ngày 12/02/2019: Tổng ôn Luật & thi chứng chỉ