Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDanh sách SBD sát hạch ngày 14/12/2019 (SBD 301-508)

Trung tâm Dạy nghề - HV An ninh Nhân dân


Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ & sát hạch B11K52, B2K119

Ngày 15/12/2019: Tổng ôn Luật; Thi Chứng chỉ Ngày 26/12/2019: Thi Sát hạch

Danh sách SBD sát hạch ngày 14/12/2019 (SBD 001-300)

Trung tâm Dạy nghề - HV An ninh Nhân dân


Thông báo chuyển địa điểm và khai trương cơ sở mới tại Mê Linh

Đ/c: Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội.