Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comQuy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà

Quy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà


Lịch tổng ôn, thi chứng chỉ B11K65 & B2K126

Ngày 31/08/2020: Thi chứng chỉ;


Kế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 09/2020

Kế hoạch từ 15/09 tới 30/09/2020