Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comQuy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà

Quy chế tuyển sinh Trường Trung cấp Ngọc Hà

Danh sách SBD sát hạch ngày 06/03/2021 (SBD 251 - 499)

Trung tâm Dạy nghề Học viện An ninh nhân dân


Danh sách SBD sát hạch ngày 06/03/2021 (SBD 1-250)

Trung tâm Dạy nghề Học viện An ninh Nhân dân

Hướng dẫn khai báo y tế Online bằng ứng dụng NCOVI

Hướng dẫn khai báo y tế Online bằng ứng dụng NCOVI


Kế hoạch ôn luyện - sát hạch tháng 03/2021

Kế hoạch từ 01/03 tới 14/03/2021